Wykorzystywanie wizerunku zmarłych aktorów

Pytanie:

Tworzę program komputerowy. Czy mogę w nim użyć wizerunek aktorów, którzy umarli dawniej niż 25 lat bez zgody ich spadkobierców? Czy mogę w nim użyć zdjęcia znanych samochodów bez pytania producenta o zgodę?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykorzystywanie wizerunku zmarłych aktorów

Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Z roszczeniami z tytułu ochrony wizerunku nie można występować po upływie 20 lat od śmierci osoby przedstawianej. Dlatego też może Pan/i użyć wizerunków osób, które zmarły ponad 20 lat temu bez konieczności uzyskania zgody ich spadkobierców. Jeżeli chodzi o samochody, możliwość użycia ich zdjęć nie wymaga uzyskania odrębnej zgody producenta samochodu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne