Wypadek pracownika w drodze do pracy

Pytanie:

Pracownik oddelegowany przez zakład pracy poza miejsce zamieszkania jest dowożony z hotelu do miejsca pracy środkiem transportu zapewnionym przez zakład pracy. Czas dojazdu nie jest zaliczany przez zakład pracy do godzin pracy. Jaki jest status prawny pracownika w tym momencie? Jakie ubezpieczenie z tytułu ZUS ma zastosowanie, gdyby pracownik uległ wypadkowi w tym czasie?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.7.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypadek pracownika w drodze do pracy

Pomimo, iż czas dojazdu do pracy nie jest wliczany do czasu pracy, ewentualny wypadek w drodze do pracy kwalifikowany jest jako wypadek przy pracy i z tego tytułu pracownikowi przysługują określone świadczenia. Pracownik znajdował się bowiem w czasie podróży służbowej. Świadczenia nie przysługiwałyby pracownikowi, gdyby wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. Pracownikowi, który uległby wypadkowi przy pracy, przysługują świadczenia, uzależnione od rodzaju szkody, której doznał w wyniku wypadku przy pracy. Pracownikowi takiemu przysługuje zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy, a jeżeli wskutek wypadku przy pracy pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: