Zadania komisji przetargowej i kierownika zamawiającego, w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie:

Jakie zadania w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, mają: komisja przetargowa i kierownik zamawiającego?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zadania komisji przetargowej i kierownika zamawiającego, w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego

Według art. 20 ust. 1. p.z.p. komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika. Członkowie komisji przetargowej są uprawnieni do dokonywania wszelkich czynności związanych z oceną oferty, łącznie z propozycją wyboru oferty najkorzystniejszej, którą ostatecznie wybiera kierownik jednostki, lub osoba przez niego upoważniona, zatwierdzająca propozycję komisji przetargowej i podpisująca umowę o zamówienie publiczne. To on ostatecznie odpowiada za poprawność formalną i merytoryczną przeprowadzonego postępowania, nie zaś członkowie komisji przetargowej. (Norek Emil - Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 596)

Porady prawnePorady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne