Zakres pełnomocnictwa osoby udzielającej zamówienie publiczne

Pytanie:

"Jaki powinien być zakres pełnomocnictwa zamawiającego, udzielanego w postępowaniu o zamówienia publiczne?"

Odpowiedź prawnika: Zakres pełnomocnictwa osoby udzielającej zamówienie publiczne

Pełnomocnictwo w postępowaniu o zamówienie publiczne może być zgodnie z art. 98 k.c., pełnomocnictwem ogólnym do prowadzenia wszelkich postępowań, do wyboru najkorzystniejszej oferty lub pełnomocnictwem rodzajowym upoważniającym pełnomocnika do wykonania określonej kategorii czynności prawnych (np. ogółu czynności związanych z przygotowaniem ofert w postępowaniach, w których uczestniczy zamawiający) albo pełnomocnictwem szczególnym dotyczącym określonej czynności prawnej (np. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą). Pełnomocnik, przystępując do postępowania o zamówienie publiczne,musi legitymować się dokumentem pełnomocnictwa ( art. 99 k.c. w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy ). Wobec powyższego, pełnomocnictwo może obejmować w zasadzie wszystkie elementy związane z procedurą zamówienia publicznego, będących w dyspozycji zamawiającego. Pamiętać tylko należy o formie pełnomocnictwa i określeniu jego zakresu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika