Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

Pytanie:

Zamierzam zatrudnić emeryta w wieku 66 lat na 1/2 etatu. Zaznaczam, że jest on już zatrudniony u innego pracodawcy na pełny etat. Czy muszę opłacać składki ZUS? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

Pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, od dnia nawiązania stosunku pracy do ustania tego stosunku. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansują z własnych środków, ubezpieczeni i płatnicy składek.  

Obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym podlegają także osoby mające ustalone prawo do emerytury, sam więc fakt zatrudnienia emeryta nie niweluje obowiązku objęcia go ubezpieczeniem (art. 4 ustawy). Także fakt wcześniejszego zatrudnienia emeryta przez innego pracodawcę nie zwalnia z tego obowiązku, bowiem art. 9 ust.2 ustawy przewidujący, że w sytuacji gdy ubezpieczony spełnia warunki do ubezpieczenia z kilku tytułów, ubezpieczenie następuje z tego tytułu, który powstał najwcześniej, nie dotyczy pracownika. Zatrudnienie emeryta pracującego u innego pracodawcy nie ma wpływu na obowiązek zapłaty składki. 

Porady prawne

Pracownicy podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu (art. 11 ustawy). Składki na ubezpieczenie chorobowe finansują w całości z własnych środków sami ubezpieczeni. 

Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za pracowników obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całości płatnicy składek, czyli pracodawca. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Wysokość składki określona jest w art. 22 ustawy i wynosi 19,52 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne, 13,00 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe, 2,45 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe, od 0,90% do 3,60% - na ubezpieczenie wypadkowe.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne