Zgłoszenie zmian w KRS

Pytanie:

W spółce z o. o. zmienił się jedyny wspólnik i prezes. Czy do zgłoszenia tych zmian do KRS konieczne jest dołączenie jednolitego tekstu umowy spółki (aktu założycielskiego)?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.6.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie zmian w KRS

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:  Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych.

Zatem tekst jednolity umowy bądź statutu spółki dołącza się do wniosku o wpis do KRS-u, jeżeli wniosek ten dotyczy zmiany tej umowy lub statutu. Minimalne składniki umowy spółki z o.o. określone są w art. 157 par. 1 kodeksu spółek handlowych, i wśród nich nie zostało wymienione określenie wspólników spółki, ani członków jej zarządu. Stąd też jeżeli w przypadku tej spółki ograniczono się jedynie do elementów wymaganych przez kodeks spółek handlowych, to ani zmiana wspólnika, ani zmiana członka zarządu nie pociąga za sobą zmiany umowy spółki, a zatem nie będzie konieczne dostarczenie do sądu rejestrowego tekstu jednolitego umowy spółki. Jeżeli jednak w umowie spółki zostali wskazany wyraźnie jej wspólnik, czy prezes (co jest dopuszczalne, gdyż art. 157 określa jedynie obligatoryjne elementy umowy, mogą zostać w niej zamieszczone także inne postanowienia), to ich zmiana pociąga za sobą zmianę umowy spółki i wymaga dołączenia do wniosku tekstu jednolitego umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: