Zmiana adresu zamieszkania a PIT-11

Pytanie:

"Pracownik zmienił w grudniu 2010 r. adres zamieszkania z obszaru działania Wrocław-Śródmieście na Wrocław-Fabryczna. Zgłoszenie NIP-3 zostało jednak złożone dopiero w styczniu 2011 r. Do którego US firma ma wysłać PIT-11 za 2010 r.?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana adresu zamieszkania a PIT-11

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U.  Nr 165, poz. 1371) organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego.

Zatem jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania w grudnia danego roku, to właściwe dla niego stał się nowy naczelnik urzędu skarbowego. Nie ma znaczenia, że podatnik złożył aktualizację zgłoszenia NIP-3 dopiero w styczniu 2011 r. W świetle powyższego przepisu istotna jest zmiana miejsca zamieszkania lub pobytu. Zatem płatnik powinien wysłać PIT-11 już do zmienionego urzędu skarbowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika