Abonament RTV 2014: kolejna podwyżka

Od stycznia 2014 roku wzrosły opłaty za abonament radiowo-telewizyjny. Używanie radia kosztuje o 25 groszy więcej miesięcznie niż w poprzednim roku, a używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego – 65 groszy drożej. Opłaty wyniosą odpowiednio 5,90 zł i 19,30 zł miesięcznie. Opłacając abonament z góry na okres dłuższy niż miesiąc, otrzymamy upust.

Zobacz także: Ile wyniesie abonament w 2015 roku?

Opłaty RTV w 2014 roku wynoszą: 

Abonament RTV 2014 
(z uwzględnieniem rabatów)

         2014 rok

   Upust

                                            za używanie:

                  radia

              telewizji lub
            radia i telewizji

 za jeden miesiąc

brak

 5,90 zł   

19,30 zł   

 za dwa miesiące

3 proc.

 11,45 zł 37,45 zł

 za trzy miesiące

4 proc.

 17,00 zł

55,60 zł   

 za sześć miesięcy

5 proc.

 33,60 zł   

110,00 zł   

 za cały rok

10 proc.

 63,70 zł   

208,45 zł   

 

Obowiązkowa rejestracja odbiornika

Każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego powinien dokonać jego rejestracji (szczegóły w artykule: Jak zarejestrować odbiornik RTV?). Obowiązek zapłaty abonamentu powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika. Abonament trzeba opłacać z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. 

Za korzystanie z odbiorników RTV muszą płacić osoby fizyczne, przedsiębiorcy, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, domy pomocy społecznej oraz prywatne i publiczne szkoły. Niezależnie od liczby posiadanych odbiorników, osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub posiadające odbiorniki w samochodzie stanowiącym ich własność powinny uiszczać tylko jedną opłatę. Przedsiębiorcy są jednak obowiązani do płacenia abonamentu za każdy posiadany odbiornik.

Nawet jeśli uiszczamy opłaty za telewizję kablową czy satelitarną, nie zwolni nas to od konieczności zapłaty abonamentu RTV.

Kto nie musi płacić abonamentu

Ustawa zwalnia od obowiązku zapłaty abonamentu osoby:

 • zaliczane do I grupy inwalidów,
 • całkowicie niezdolne do pracy,
 • znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • całkowicie lub okresowo niezdolne do pracy na roli,
 • które ukończyły 75 lat,
 • pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
 • pobierające rentę socjalną, np. z ZUS,
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę,
 • niesłyszące z obustronnym upośledzeniem słuchu,
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzedzającym,
 • spełniające kryteria dochodowe o przyznaniu świadczenia rodzinnego,
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, takich jak np. zasiłek stały, okresowy lub celowy,
 • bezrobotne,
 • z prawem do zasiłku przedemerytalnego,
 • z prawem do świadczenia przedemerytalnego,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • posiadające status członka rodziny po zmarłym kombatancie, który był inwalidą wojennym lub wojskowym.


Aby zwolnić się od obowiązku opłaty abonamentu, osoby te powinny złożyć w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia oraz wypełnić formularz, na którym oświadczą, że są uprawnione do zwolnienia. Szczegółowy opis niezbędnych dokumentów znajdziesz w artykule: Kto jest zwolniony z abonamentu RTV.


Koniec abonamentu w 2015 r.?

Zgodnie z nowym projektem tzw. ustawy medialnej, opracowanym przez Ministerstwo kultury, miejsce abonamentu radiowo-telewizyjnego ma zająć opłata audiowizualna o powszechnym charakterze. Zobowiązane do jej zapłaty będzie każde gospodarstwo domowe oraz przedsiębiorstwo, a obowiązek rejestracji odbiorników radiowych i radiowo-telewizyjnych zostanie zniesiony. 

Nie jest pewne, w jaki sposób nowa opłata będzie pobierana. Rozważane są dwa warianty – pobieranie opłaty od każdego gospodarstwa domowego lub doliczanie jej do rachunku za energię elektryczną. Opłatę audiowizualną będą musieli zapłacić także przedsiębiorcy, lecz na nowych zasadach – nie od liczby odbiorników, lecz od wielkości firmy, czyli ilości zatrudnionych osób.

Według proponowanych rozwiązań, wysokość opłaty będzie niższa od obecnie pobieranego abonamentu radiowo-telewizyjnego i wyniesie ok. 10 zł miesięcznie. Ministerstwo planuje, aby ustawa medialna wprowadzająca opłatę audiowizualną weszła w życie najpóźniej na początku 2015 r. 

e-prawnik.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika