2.6.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Niewielkie opóźnienie w zapłacie składek nie pozbawi niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników dotacji z PFRON

Weszła w życie zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zawiera ona rozwiązania, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i pracodawców zatrudniających takie osoby.

Zgodnie z nowelizacją, która weszła w życie 1 czerwca, osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą nie zostaną pozbawione dotacji z PFRON z powodu opóźnienia w zapłacie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, pod warunkiem, że nie będzie ono dłuższe niż dwa tygodnie.

Ten sam mechanizm obejmie opłacane przez niepełnosprawnych rolników lub rolników płacących je za niepełnosprawnego domownika składki: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe.

Kolejną zmianą, jaką wprowadza nowelizacja ustawy, jest możliwość umorzenia zobowiązania w części lub całości, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi. Mechanizmy te mają także objąć odsetki od nienależnie pobranych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację (...)

Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Jakie nowe przepisy dotyczą wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych?Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych weszła w życie z początkiem 2009 r.Nowelizacja ma służyć dostosowaniu polskiego prawa (...)

Zmiany istotne dla niepełnosprawnych

Zmiany istotne dla niepełnosprawnych

Od 30 lipca 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ma ona na celu uporządkowanie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sprawy (...)

Sposób prowadzenia działalności gospodarczej po utracie statusu Zakładu Pracy Chronionej - opinia prawna

Sposób prowadzenia działalności gospodarczej po utracie statusu Zakładu Pracy Chronionej - opinia prawna

Stan faktyczny Z dniem 15.02.2005 r. tracimy status Zakładu Pracy Chronionej (decyzja Wojewody o nadaniu statusu na czas określony - 2 x 3 lata). W związku z tym, iż jest to środek miesiąca, mamy problem jak dokonać za miesiąc luty rozliczeń z ZUS-em, Urzędem Skarbowym i PFRON-em. Jako ZPChr (...)

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców (stan aktualny do dnia 31 maja 2004 r.)

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców (stan aktualny do dnia 31 maja 2004 r.)

Od 6 października obowiązują nowe przepisy o pomocy publicznej wprowadzone ustawą z 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Ustawa ta zastąpiła poprzedni akt, dzięki czemu przyznawanie pomocy publicznej jest mniej zbiurokratyzowane (...)

Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą będą mieć prawo do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, nawet jeśli spóźnią się do 14 dni z ich opłaceniem. Senat nie zgłosił żadnych poprawek do noweli wprowadzającej tę zasadę. Za nowelizacją ustawy o (...)

Jak rozliczyć pomoc dla niepełnosprawnych?

Jak rozliczyć pomoc dla niepełnosprawnych?

Do piątku należy rozliczyć dofinansowanie wynagrodzeń i refundacje składek niepełnosprawnych za ubiegły rok. Pracodawców czekają skomplikowane rachunki. Pomoc uzyskaną w ubiegłym roku trzeba porównać z limitami i ewentualnie oddać nadwyżkę (do 15 lutego). Ze zwrotem do PFRON spóźniać (...)

Refundacja składek z PFRON

Refundacja składek z PFRON

Firmy zatrudniające inwalidów najpierw będą musiały opłacić za nich składki ZUS, a potem wystąpić o ich zwrot do PFRON Takie zmiany w pomocy publicznej dla przedsiębiorców przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (...)

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne rolników dla niepełnosprawnych

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne rolników dla niepełnosprawnych

Po refundację składek na ubezpieczenia społeczne rolników może się zgłosić osoba, która została uznana za niepełnosprawną także poza systemem orzekania KRUS. Chętnych do uzyskania tej pomocy zgłosiło się niewielu. Od tego roku o refundację składek na ubezpieczenie społeczne (...)

Poszukiwani niepełnosprawni

Poszukiwani niepełnosprawni

Po zmianie przepisów PFRON wypłaca znacznie więcej dofinansowań firmom zatrudniającym niepełnosprawnych. Jak wynika z informacji, które udało się nam uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, liczba niepełnosprawnych zarejestrowanych w nim wzrosła ostatnio do (...)

Jak skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej?

Jak skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej?

  Podstawą prawną dla ulgi rehabilitacyjnej jest art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a-7g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania (...)

Czy niepełnosprawni stracą pracę?

Czy niepełnosprawni stracą pracę?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało następujące sprostowanie do artykułu „Niepełnosprawni stracą pracę" z Polska The Times z 26 czerwca 2008 r.:"Sugerując możliwość utraty pracy przez wszystkie osoby niepełnosprawne, których zatrudnienie obecnie wspierane (...)

Niepełnosprawni aktywni w ZAZ

Niepełnosprawni aktywni w ZAZ

Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) to miejsca, w których pracują osoby niepełnosprawne. Od tego roku wysokość dofinansowania kosztów rocznego pobytu niepełnosprawnego pracownika w ZAZ wzrosła do 22 tys. zł. Dofinansowanie zostało zwiększone z 18,5 tys. zł. To pierwszy (...)

Niepełnosprawni nie odpuszczą. UEFA stanie przed sądem?

Niepełnosprawni nie odpuszczą. UEFA stanie przed sądem?

Prawie 80 osób planuje podpisać się pod pozwem przeciwko UEFA, które anulowało bilety dla niepełnosprawnych na mecze Euro 2012. Poszkodowani żądają ustalenia odpowiedzialności za tą sytuację i zwrot poniesionych kosztów. Prace nad pozwem zmierzają ku końcowi i najprawdopodobniej w przyszłym (...)

Udogodnienia telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych

Udogodnienia telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych

Minister Administracji i Cyfryzacji opublikował rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych.Jak podkreśla minister Rafał Trzaskowski, wspieranie dostępności nie (...)

Medaliści igrzysk i paraolimpiad dostaną takie same nagrody

Medaliści igrzysk i paraolimpiad dostaną takie same nagrody

Minister sportu i turystyki podpisała rozporządzenie, które zrównuje premie dla zawodników. Paraolimpijczycy i olimpijczycy otrzymają identyczne wynagrodzenie za osiągnięcia sportowe. Wczoraj Joanna Mucha podpisała rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród (...)

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

Sprawdź, kto może wybrać posła lub senatora nie ruszając się z domu. Pobierz niezbędne wnioski. Ustawodawca pozwolił na to jedynie wybranym grupom osób. Pełnomocnik wyręczy z wizyty w lokalu wyborczym seniorów oraz osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Prawo (...)

Ostatnia chwila na wybór lokalu wyborczego!

Ostatnia chwila na wybór lokalu wyborczego!

Dzisiaj mija termin dopisywania się do spisu wyborców w wybranym obwodzie przez osoby niepełnosprawne. Do piątku każdy z nas może jeszcze pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Pierwsza tura wyborów prezydenckich obędzie się 20 czerwca. Niepełnosprawni (...)

Wypłata renty niezależnie od wysokości zarobków?

Wypłata renty niezależnie od wysokości zarobków?

Niezdolni do pracy renciści będą mogli dorabiać bez obaw o utratę pobieranego świadczenia. Ich renta nie będzie ulegała bowiem zmniejszeniu ani zawieszeniu z tytułu osiągania przychodów z pracy zarobkowej, bez względu na ich wysokość. Do harmonogramu prac Rady Ministrów (...)

Odliczymy wydatki na internet z komórki

Odliczymy wydatki na internet z komórki

Osoby surfujące po internecie za pomocą telefonu komórkowego czy laptopa skorzystają z ulgi podatkowej. Więcej niepełnosprawnych odliczy od podatku utrzymanie psa przewodnika, mniej rodziców rozliczy się natomiast z fiskusem na preferencyjnych warunkach. Takie zmiany zakłada nowelizacja (...)

Poszukiwani niepełnosprawni

Poszukiwani niepełnosprawni

Po zmianie przepisów PFRON wypłaca znacznie więcej dofinansowań firmom zatrudniającym niepełnosprawnych. Jak wynika z informacji, które udało się nam uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, liczba niepełnosprawnych zarejestrowanych w nim wzrosła ostatnio do (...)

Jak skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej?

Jak skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej?

  Podstawą prawną dla ulgi rehabilitacyjnej jest art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a-7g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania (...)

Czy niepełnosprawni stracą pracę?

Czy niepełnosprawni stracą pracę?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało następujące sprostowanie do artykułu „Niepełnosprawni stracą pracę" z Polska The Times z 26 czerwca 2008 r.:"Sugerując możliwość utraty pracy przez wszystkie osoby niepełnosprawne, których zatrudnienie obecnie wspierane (...)

Niepełnosprawni aktywni w ZAZ

Niepełnosprawni aktywni w ZAZ

Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) to miejsca, w których pracują osoby niepełnosprawne. Od tego roku wysokość dofinansowania kosztów rocznego pobytu niepełnosprawnego pracownika w ZAZ wzrosła do 22 tys. zł. Dofinansowanie zostało zwiększone z 18,5 tys. zł. To pierwszy (...)

Niepełnosprawni nie odpuszczą. UEFA stanie przed sądem?

Niepełnosprawni nie odpuszczą. UEFA stanie przed sądem?

Prawie 80 osób planuje podpisać się pod pozwem przeciwko UEFA, które anulowało bilety dla niepełnosprawnych na mecze Euro 2012. Poszkodowani żądają ustalenia odpowiedzialności za tą sytuację i zwrot poniesionych kosztów. Prace nad pozwem zmierzają ku końcowi i najprawdopodobniej w przyszłym (...)

Udogodnienia telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych

Udogodnienia telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych

Minister Administracji i Cyfryzacji opublikował rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych.Jak podkreśla minister Rafał Trzaskowski, wspieranie dostępności nie (...)

Medaliści igrzysk i paraolimpiad dostaną takie same nagrody

Medaliści igrzysk i paraolimpiad dostaną takie same nagrody

Minister sportu i turystyki podpisała rozporządzenie, które zrównuje premie dla zawodników. Paraolimpijczycy i olimpijczycy otrzymają identyczne wynagrodzenie za osiągnięcia sportowe. Wczoraj Joanna Mucha podpisała rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród (...)

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

Sprawdź, kto może wybrać posła lub senatora nie ruszając się z domu. Pobierz niezbędne wnioski. Ustawodawca pozwolił na to jedynie wybranym grupom osób. Pełnomocnik wyręczy z wizyty w lokalu wyborczym seniorów oraz osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Prawo (...)

Ostatnia chwila na wybór lokalu wyborczego!

Ostatnia chwila na wybór lokalu wyborczego!

Dzisiaj mija termin dopisywania się do spisu wyborców w wybranym obwodzie przez osoby niepełnosprawne. Do piątku każdy z nas może jeszcze pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Pierwsza tura wyborów prezydenckich obędzie się 20 czerwca. Niepełnosprawni (...)

Wypłata renty niezależnie od wysokości zarobków?

Wypłata renty niezależnie od wysokości zarobków?

Niezdolni do pracy renciści będą mogli dorabiać bez obaw o utratę pobieranego świadczenia. Ich renta nie będzie ulegała bowiem zmniejszeniu ani zawieszeniu z tytułu osiągania przychodów z pracy zarobkowej, bez względu na ich wysokość. Do harmonogramu prac Rady Ministrów (...)

Odliczymy wydatki na internet z komórki

Odliczymy wydatki na internet z komórki

Osoby surfujące po internecie za pomocą telefonu komórkowego czy laptopa skorzystają z ulgi podatkowej. Więcej niepełnosprawnych odliczy od podatku utrzymanie psa przewodnika, mniej rodziców rozliczy się natomiast z fiskusem na preferencyjnych warunkach. Takie zmiany zakłada nowelizacja (...)

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Aby móc zagłosować podczas urlopu, mamy dwie możliwości. Możemy dopisać się do rejestru w wybranym obwodzie. Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywamy. Należy to zrobić najpóźniej do dnia 10 czerwca, czyli 10 dni przed pierwszą turą (...)

Nie ma porozumienia w sprawie reformy rynku telekomunikacyjnego

Nie ma porozumienia w sprawie reformy rynku telekomunikacyjnego

Nie wolno pozbawić ani ograniczać dostępu do sieci bez uprzedniego orzeczenia właściwych organów wymiaru sprawiedliwości, uznał Parlament Europejski przywracając swoją poprawkę z pierwszego czytania i zmieniając tym samym wstępne porozumienie zawarte z państwami członkowskimi. Oznacza (...)

Pakiet telekomunikacyjny: prawa użytkowników

Pakiet telekomunikacyjny: prawa użytkowników

Parlament przyjął projekt dyrektywy w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników korzystających z usług telekomunikacyjnych. Poprawki kompromisowe przyjęte przez posłów nie zmieniają zasadniczego celu reformy sektora, jakim jest poprawa pozycji użytkowników na rynku (...)

Przyszłość telekomunikacji: Konsument na pierwszym miejscu

Przyszłość telekomunikacji: Konsument na pierwszym miejscu

Po tym jak Unia Europejska obcięła ceny roamingu dla wszystkich obywateli, posłowie zajęci są pracami nad na nowym telekomunikacyjnym pakietem legislacyjnym, który ma poprawić sytuację konsumentów. Ustawodawstwo UE powinno nadążać za szybkim postępem technologicznym i rozwojem (...)

Niepełnosprawni będą zarabiać więcej

Niepełnosprawni będą zarabiać więcej

Od 50 do 200 złotych więcej mogą otrzymać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Od września podstawą do obliczania dopłat do pensji jest płaca minimalna z 2011 roku. Zwiększyła się też kontrola nad pracodawcami, zatrudniającymi osoby niepełnosprawne. Weszła w życie nowelizacja ustawy (...)

Niepełnosprawni częściej znajdują pracę

Niepełnosprawni częściej znajdują pracę

W ciągu trzech kwartałów 2009 roku liczba firm zatrudniających osoby niepełnosprawne wzrosła o blisko 40 proc. - donosi Gazeta Prawna. Wszystko dzięki zmianie przepisów, zgodnie z którymi pracodawca może ubiegać się o dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników, (...)

Niepełnosprawni a ulgi podatkowe

Niepełnosprawni a ulgi podatkowe

Wydatku na naprawę inwalida nie odliczy. Niepełnosprawny mający określoną grupę inwalidzką może na zasadzie ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatki na przystosowanie samochodu do swoich potrzeb. Nie wolno mu natomiast w rozliczeniach uwzględnić wydatków na naprawę części i urządzeń zamontowanych (...)

Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą będą mieć prawo do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, nawet jeśli spóźnią się do 14 dni z ich opłaceniem. Senat nie zgłosił żadnych poprawek do noweli wprowadzającej tę zasadę. Za nowelizacją ustawy o (...)

Dłuższa praca niepełnosprawnych

Dłuższa praca niepełnosprawnych

Niepełnosprawni  z lekką niepełnosprawnością będą pracować po 8 godzin na dobę. Tylko na wniosek lekarza czas ten może być skrócony, jednakże pracodawca nie będzie mógł żądać od pracowników skrócenia czasu pracy. Powyższe modyfikacje spowodowane są (...)

Oni dostaną pierwszeństwo do pracy w urzędach

Oni dostaną pierwszeństwo do pracy w urzędach

Sejm przyjął przepisy, które dadzą niektórym osobom przywileje podczas starania się o posadę urzędnika. Podczas naboru, spośród wszystkich kandydatów, ma być wyłonionych nie więcej niż pięć osób na stanowisko. Jeżeli pracownicy niepełnosprawni będą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

Proszę o informację jakich pracowników nie powinnam uwzględniać wyliczając przeciętne zatrudnienie do PFRON. Czy prócz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających (...)

Indywidualne Programy Rehabilitacji

Indywidualne Programy Rehabilitacji

Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika niepełnosprawnego z niesprawnym (...)

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON? Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników (...)

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

Proszę o informację jakich pracowników nie powinnam uwzględniać wyliczając przeciętne zatrudnienie do PFRON. Czy prócz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających (...)

Indywidualne Programy Rehabilitacji

Indywidualne Programy Rehabilitacji

Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika niepełnosprawnego z niesprawnym (...)

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON? Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników (...)

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, jeżeli tak, to jakie są (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających (...)

Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych od kilku lat. W latach 2006 i 2007 zatrudnienie przekroczyło okresowo 25 osób. Teraz odezwał się do nas PFRON powołując (...)

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

Proszę o informację jakich pracowników nie powinnam uwzględniać wyliczając przeciętne zatrudnienie do PFRON. Czy prócz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON? Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników (...)

Refundacja z PFRON przychodem

Refundacja z PFRON przychodem

Jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie KPiR, składki zapłacone na (...)

Zwrot składek z PFRON

Zwrot składek z PFRON

Jako osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie KPiR, składki zapacone na fundusz (...)

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, jeżeli tak, to jakie są (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających (...)

Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych od kilku lat. W latach 2006 i 2007 zatrudnienie przekroczyło okresowo 25 osób. Teraz odezwał się do nas PFRON powołując (...)

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

Proszę o informację jakich pracowników nie powinnam uwzględniać wyliczając przeciętne zatrudnienie do PFRON. Czy prócz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON? Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników (...)

Refundacja z PFRON przychodem

Refundacja z PFRON przychodem

Jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie KPiR, składki zapłacone na (...)

Zwrot składek z PFRON

Zwrot składek z PFRON

Jako osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie KPiR, składki zapacone na fundusz (...)

Odliczanie składek płaconych na PFRON

Odliczanie składek płaconych na PFRON

Jak wygląda kwestia odliczeń faktur płaconych zakładowi pracy chronionej, a składek na PFRON? Jezelii np. w firmie kwota należnych składek wynosi 1800 zł. miesięcznie, a firma otrzymuje od ZPCHr (...)

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania kosztów wynagrodzeń.Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest oświadczenie pracodawcy,że nie znajduje się w trudnej sytuacji (...)

Pomoc de minimis przychodem

Pomoc de minimis przychodem

Prowadzę działalność gospodarczą (ryczałt 8,5% + VAT). Jestem rencistą. Płacę pełne składki ZUS i odliczam ubezpieczenie społeczne od podstawy mojego obrotu dla celów obliczenia ryczałtu. (...)

Rolnik a refundacja składek z PFRON

Rolnik a refundacja składek z PFRON

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności wystawione przez lekarza orzecznika z KRUS. Prowadzę równocześnie działalność gospodarczą i opłacam składki na fundusz społeczny i zdrowotny. Czy mam (...)

Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy zobowiązani wpłacać składki (...)

Zaksięgowanie umorzenia pożyczki

Zaksięgowanie umorzenia pożyczki

W XII/2006 umorzyliśmy pożyczkę udzieloną na działalność statutową klubowi sportowemu, który jest spółką akcyjną, a my jesteśmy ich 100% udziałowcem. W jakiej pozycji CIT-8, 8-0 umieścić (...)

Podział majątku a udział w spółce z o.o.

Podział majątku a udział w spółce z o.o.

Od 12.2005 mam 99 udziałów w spółce z o.o. (wcześniej 100%) gdzie jestem także prezesem zarządu. 1 udział ma jeden z pracowników. Spółka została utworzona z dniem 01.01.2003r. Jako kapitał (...)

FORUM PRAWNE

wybory dla niepełnosprawnych

wybory dla niepełnosprawnych Jakie wymogi stawiają przepisy kodeksu wyborczego dla gmin w sprawie obsługi wyborów dla osób niepełnosprawnych? Jak powinny zostać przygotowane lokale? Dużo zmian (...)

Praca a niepełnosprawni-jakie zmiany od nowego roku

Praca a niepełnosprawni-jakie zmiany od nowego roku Witam Jakie niespodzianki czekaja na niepełnosprawbych od nowego roku jesli chodzi o pracę??Z góry dziękuję za informacje

Ogólnopolska Konferencja DAY 4 BUSINESS

Ogólnopolska Konferencja DAY 4 BUSINESS OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DAY 4 BUSINESS Dwa punkty widzenia jedna firma Czyli jak pracodawcy, managerowie, kierownicy i specjaliści ds. kadr mogą (...)

ulga rehabilitacyjna dla pełnosprawnych ?

ulga rehabilitacyjna dla pełnosprawnych ? Witam forumowiczów. Czy tylko niepełnosprawni mają prawo do odliczenia w PIT wydatków na leki, opiekę pielęgniarki lub turnusy rehabilitacyjne? Jest jakaś (...)

jakie ulgi dla seniorów

jakie ulgi dla seniorów Witam, Mam dziadków w podeszłym wieku, mają po ok. 70 lat. Zastanawiamy się jakie ulgi im przysługują z tego tytułu. Czy ja mogę ich reprezentować w niektórych sprawach (...)

świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego Witam! Kiedy możemy starać się o uzyskanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego! Przede wszystkim w sytuacji, gdy komornik nie wyegzekwował pełnej i zaległej (...)

PIT 2010 - ulga rehabilitacyjna 2010

PIT 2010 - ulga rehabilitacyjna 2010 Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (osób będących (...)

Ulga na zakup leków 2010

Ulga na zakup leków 2010 Popularnym odliczeniem, z którego mogą skorzystać niepełnosprawni, jest ulga na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Odliczenie dotyczy tylko wydatków (...)

Lokale komunalne tylko dla wybrańców

Lokale komunalne tylko dla wybrańców Rząd chce znieść katalog uprawnionych, którym z mocy prawa przysługuje lokal socjalny w razie eksmisji. Są to między innymi osoby obłożnie chore, niepełnosprawni, (...)

jak obliczyć zasiłek stały dla małżonków

jak obliczyć zasiłek stały dla małżonków jak obliczyć zasiłek stały dla małżonków małżonkowie są niepełnosprawni z prawem do zasiłku stałego.W jakiej wysokości przysługuje to świadczenie (...)

wybory dla niepełnosprawnych

wybory dla niepełnosprawnych Jakie wymogi stawiają przepisy kodeksu wyborczego dla gmin w sprawie obsługi wyborów dla osób niepełnosprawnych? Jak powinny zostać przygotowane lokale? Dużo zmian (...)

Praca a niepełnosprawni-jakie zmiany od nowego roku

Praca a niepełnosprawni-jakie zmiany od nowego roku Witam Jakie niespodzianki czekaja na niepełnosprawbych od nowego roku jesli chodzi o pracę??Z góry dziękuję za informacje

Ogólnopolska Konferencja DAY 4 BUSINESS

Ogólnopolska Konferencja DAY 4 BUSINESS OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DAY 4 BUSINESS Dwa punkty widzenia jedna firma Czyli jak pracodawcy, managerowie, kierownicy i specjaliści ds. kadr mogą (...)

ulga rehabilitacyjna dla pełnosprawnych ?

ulga rehabilitacyjna dla pełnosprawnych ? Witam forumowiczów. Czy tylko niepełnosprawni mają prawo do odliczenia w PIT wydatków na leki, opiekę pielęgniarki lub turnusy rehabilitacyjne? Jest jakaś (...)

jakie ulgi dla seniorów

jakie ulgi dla seniorów Witam, Mam dziadków w podeszłym wieku, mają po ok. 70 lat. Zastanawiamy się jakie ulgi im przysługują z tego tytułu. Czy ja mogę ich reprezentować w niektórych sprawach (...)

świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego Witam! Kiedy możemy starać się o uzyskanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego! Przede wszystkim w sytuacji, gdy komornik nie wyegzekwował pełnej i zaległej (...)

PIT 2010 - ulga rehabilitacyjna 2010

PIT 2010 - ulga rehabilitacyjna 2010 Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (osób będących (...)

Ulga na zakup leków 2010

Ulga na zakup leków 2010 Popularnym odliczeniem, z którego mogą skorzystać niepełnosprawni, jest ulga na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Odliczenie dotyczy tylko wydatków (...)

Lokale komunalne tylko dla wybrańców

Lokale komunalne tylko dla wybrańców Rząd chce znieść katalog uprawnionych, którym z mocy prawa przysługuje lokal socjalny w razie eksmisji. Są to między innymi osoby obłożnie chore, niepełnosprawni, (...)

jak obliczyć zasiłek stały dla małżonków

jak obliczyć zasiłek stały dla małżonków jak obliczyć zasiłek stały dla małżonków małżonkowie są niepełnosprawni z prawem do zasiłku stałego.W jakiej wysokości przysługuje to świadczenie (...)

wyrównanie alimentów przez Fundusz alimentacyjny

wyrównanie alimentów przez Fundusz alimentacyjny Sąd zasądził mi podwyżkę alimentów o klika miesięcy wstecz ponieważ sprawa długo się ciągnęła- nie był znany adres dłużnika . Alimenty (...)

Porady prawne