Nowelizacja ustawy o Komisji Weryfikacyjnej

15.8.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowelizacja ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami została niemal jednogłośnie przyjęta 14 sierpnia br. przez Sejm. Za przyjęciem ustawy głosowało 416 posłów. Przepisy pozwolą należycie chronić prawa i interes lokatorów pokrzywdzonych przez reprywatyzację.

Czego dotyczą zmiany?

Ustawa nowelizuje przepisy regulujące działalność Komisji Weryfikacyjnej. Do zadań Komisji należy wyjaśnianie nieprawidłowości, do jakich doszło w procesie reprywatyzacji nieruchomości warszawskich ze strony prezydenta miasta stołecznego, podległych mu urzędników ratusza oraz innych osób osiągających z tego tytułu bezprawne korzyści. Komisja zajmuje się również naprawieniem szkód powstałych w wyniku reprywatyzacji, zwłaszcza wobec pokrzywdzonych lokatorów. Nowelizacja ustawy wprowadza mechanizm, który umożliwi naprawienie działań prezydenta Warszawy, polegających na odmowie wypłaty zasądzonych przez Komisję na rzecz lokatorów odszkodowań i zadośćuczynień.

– "Od pierwszego dnia prac Komisji Weryfikacyjnej pod Przewodnictwem Patryka Jakiego, wskazywaliśmy, że poza wyjaśnieniem patologii warszawskiej reprywatyzacji, Komisja musi doprowadzić do naprawienia krzywd warszawskim lokatorom. Tak szerokie poparcie dla projektu ustawy to dowód na skuteczność Komisji, ale przede wszystkim znak uzdrowienia naszego państwa, które wspiera pokrzywdzonych i staje po ich stronie. Dziękuję całej Komisji oraz Społecznej Radzie działającej przy Komisji, która była wielkim wsparcie przy ustaleniu krzywd lokatorów oraz przyjętej przez Sejm ustawie" – skomentował uchwalenie ustawy wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

W projekcie ujęto również szereg rozwiązań poprawiających sytuację prawną i poszerzających ochronę lokatorów nieruchomości warszawskich. Zwiększono katalog przesłanek uzasadniających odmowę reprywatyzacji, rozszerzono go m. in. o każdą sytuację, gdy nieruchomość zajmowania jest chociażby przez pojedynczego lokatora. Proponowane rozwiązanie pozwala na zatrzymanie najbardziej drastycznego skutku reprywatyzacji, w postaci eksmisji, często długoletnich najemców lokali, wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Akt prawny zawiera także proceduralne rozwiązania dotyczące niejasności interpretacyjnych w orzecznictwie sądów, które w ocenie Komisji Weryfikacyjnej są sprzeczne z przyjętymi w ustawie rozwiązaniami. 

Dotychczasowa praca Komisji Weryfikacyjnej

Do tej pory Komisja przyznała łącznie kwotę 8 885 142,74  zł jako odszkodowania i zadośćuczynienia. Środki zgromadzone przez Komisję Weryfikacyjną i przekazane na rachunek bankowy urzędu m.st. Warszawy zostaną przeniesione do Funduszu Reprywatyzacji, z którego zostaną wypłacone pokrzywdzonym mieszkańcom. Dotychczas na funduszu zgromadzono łącznie 19 949 912,96 zł. Pieniądze na wypłaty dla poszkodowanych pochodzą ze środków wyegzekwowanych od osób zamieszanych w tzw. dziką reprywatyzację, co sprawia, że na wypłacie odszkodowań nie ucierpi budżet państwa. Umorzone zostanie również 227 spraw sądowych zainicjowanych przez warszawski ratusz przeciwko mieszkańcom, którzy uzyskali decyzje odszkodowawcze od Komisji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: