Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zgodnie z rozporządzeniem, o 20% obniżone zostaną wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców.

Obniżka płac samorządowców

Wykonywanie funkcji zarządzających w samorządach – tak jak w przypadku posłów i senatorów – oznacza pełnienie służby na rzecz społeczeństwa. Dlatego podlega ono społecznej ocenie i powinno spełniać standardy wymagane w życiu publicznym.

Rozporządzanie przewiduje obniżenie – średnio o 20% – minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

Porady prawne

W rozporządzeniu wprowadzono także rozwiązania dotyczące m.in.:

  • doprecyzowania przepisów odnoszących się do wynagrodzenia prowizyjnego; 
  • wypłacania dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej;
  • przeredagowania i uporządkowania tabel stanowisk.

Rozporządzenie wchodzi w życie 19 maja 2018 r., natomiast obniżenie wynagrodzeń osób zarządzających będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Obniżenie uposażenia parlamentarzystów

Przyjęte rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm 10 maja 2018 r. nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20% uposażeń parlamentarzystów. Ustawa ta była odpowiedzią na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych. Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora realizuje publiczną zapowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącą obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów o 20%. W dotychczasowym stanie prawnym uposażenie poselskie jest równe wynagrodzeniu podsekretarza stanu. Po wejściu w życie nowelizacji będzie ono odpowiadało 80% tego wynagrodzenia. Dieta parlamentarna na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju ma wynosić tak jak dotychczas 25% wynagrodzenia podsekretarza stanu. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po miesiącu ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne