image

Umowa usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji kadrowej

Co do zasady księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki, której dotyczą. Księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzibą jednostki (oddziału, zakładu w razie powierzenia ich prowadzenia osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej, uprawnionej do świadczenia takich usług.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Umowa usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji kadrowej - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne