Powierzenie pracownikowi innej pracy

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Art. 42 par. 4 Kodeksu pracy stanowi podstawę dla powierzenia pracownikowi świadczenia innej pracy bez konieczności wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków: - powierzenie pracownikowi innej pracy wynikać musi z uzasadnionych potrzeb pracodawcy, - powierzona pracownikowi inna praca musi odpowiadać kwalifikacjom posiadanym przez pracownika, - powierzenie wykonywania innej pracy nie może nastąpić na okres czasu dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, - nie może ulec obniżeniu otrzymywane przez pracownika wynagrodzenie. Pracownik może odmówić przeniesienia na inne stanowisko pracy, jeżeli kwestionuje zasadność takiego przeniesienia. Jeżeli jednak spełnione są wszystkie w/w przesłanki zasadności powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy, a mimo to pracownik odmawia podjęcia pracy powierzonej mu przez pracodawcę, może to stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Powierzenie pracownikowi innej pracy - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika