Pozew o zapłatę ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy

Pozew o zapłatę ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy

Podstawę pozwu stanowi przepis art. 171 kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Ekwiwalent jest wypłacany za niewykorzystany urlop wypoczynkowy tylko w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Nie może być wypłacany w zamian za należny urlop w naturze. Sądem właściwym rzeczowo dla dochodzenia ekwiwalentu z uwagi na wartość przedmiotu żądania jest Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie toczy się w trybie procesu na podstawie wniesionego pozwu według postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy. Pozew nie podlega opłacie.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Pozew o zapłatę ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika