Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej

Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej

Minister Finansów ma prawo określać, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy stosowanych w sprawach celnych, mając na uwadze jednolite wykonywanie przepisów prawa celnego oraz ułatwienie w dokonywaniu formalności przed organami celnymi. Rozporządzenie może zawierać instrukcje wypełniania tych formularzy. W związku z tym 15 listopada 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. 2006 r., Nr 198, poz. 1457). Zmienia ono m.in. wzór pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, które wydaje dyrektor izby celnej w formie decyzji. Poniżej taki zmieniony wzór pozwolenia.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?