image

Spółdzielcza umowa o pracę

Spółdzielcza umowa o pracę może być zawarta pomiędzy spółdzielnią produkcyjną, a członkiem tej spółdzielni. Spółdzielnia nie może zawrzeć spółdzielczej umowy o pracę z osobą, która nie jest członkiem spółdzielni. Istnieje więc ścisłe powiązanie pomiędzy możliwością zawarcia spółdzielczej umowy o pracę a członkostwem w spółdzielni. Z chwilą uzyskania członkostwa w spółdzielni członek spółdzielni ma roszczenie o zawarcie z nim umowy o pracę. Ale członek spółdzielni ma nie tylko roszczenie o nawiązanie z nim umowy o pracę, ale wręcz obowiązek zawarcia umowy o pracę ze spółdzielnią, której jest członkiem. Nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy o pracę ze spółdzielnia stanowi naruszenie obowiązków członkowskich i może skutkować nawet wykluczeniem ze spółdzielni. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie spółdzielczego stosunku pracy w trakcie trwania członkostwa w spółdzielni, za wyjątkiem zmniejszenia na podstawie uchwały rady spółdzielni stanu zatrudnienia podyktowanego gospodarczą koniecznością, przyznania członkowi prawa do emerytury, rozwiązania umowy z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia nowych warunków pracy i płacy oraz rozwiązania umowy w drodze porozumienia z jednoczesnym wypowiedzeniem członkostwa.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Spółdzielcza umowa o pracę - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne