image

Umowa dzierżawy

Zgodnie z art. 693 par. 1 kodeksu cywilnego w umowie dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się do oddania dzierżawcy rzeczy do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającego umówiony czynsz. Przedmiotem umowy dzierżawy mogą być rzeczy (zarówno nieruchomości, jak i ruchomości) a także prawa. Od umowy najmu dzierżawa różni się tym, że pozwala na pobieranie pożytków z przedmiotu umowy. Istnieje także możliwość nie zastrzegania w umowie czynszu, a jedynie zobowiązanie się przez biorącego rzecz do używania do zapłaty podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem gruntu (jest to tzw. bezczynszowe użytkowanie).

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Umowa dzierżawy - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony (...)

Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna

Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna

Stan faktyczny Mam umowę dzierżawy na nieruchomość (działka z budynkiem Przychodni Lekarskiej). Umowa jest pomiędzy NZOZ (którego jestem właścicielem) a Gminą. Złożyłem wniosek o kupno części niezabudowanej działki z przeznaczeniem na wybudowanie budynku do poszerzenia świadczeń usług (...)

Kto i jakie nieruchomości gminne może nabywać w drodze bezprzetargowej – opinia prawna

Kto i jakie nieruchomości gminne może nabywać w drodze bezprzetargowej – opinia prawna

Stan faktyczny Mam umowę dzierżawy na nieruchomość (działka z budynkiem Przychodni Lekarskiej). Umowa jest pomiędzy NZOZ (którego jestem właścicielem) a Gminą. Złożyłem wniosek o kupno części niezabudowanej działki z przeznaczeniem na wybudowanie budynku do poszerzenia świadczeń usług (...)

Co się dzieje z umową najmu zawartą z nieujawnionym właścicielem po licytacji egzekucyjnej? - opinia prawna

Co się dzieje z umową najmu zawartą z nieujawnionym właścicielem po licytacji egzekucyjnej? - opinia prawna

Stan faktycznyBrak wpisu w księdze wieczystej z powodu nie uiszczenia zapłaty za ten wpis, akt notarialny umowy kupna sprzedaży nieruchomości zawarty w 2001 roku w kancelarii notarialnej w Krościenku, obecnie prowadzona egzekucja w stosunku do poprzedniego właściciela i wpis do hipoteki zobowiązań (...)

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

W związku z licznymi pytaniami resort rolnictwa poinformował, że zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. ##baner## Kompetencje wójta Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników wójt potwierdza (...)

Ochrona najmu na nieruchomości, z której prowadzona jest egzekucja – opinia prawna

Ochrona najmu na nieruchomości, z której prowadzona jest egzekucja – opinia prawna

Stan faktyczny Brak wpisu w księdze wieczystej z powodu nieuiszczenia zapłaty za ten wpis, akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości zawarty w 2001 r. w kancelarii notarialnej, obecnie prowadzona egzekucja w stosunku do poprzedniego właściciela i wpis do hipoteki zobowiązań poprzedniego właściciela (...)

Czy dzierżawca płaci podatek od nieruchomości? - opinia prawna

Czy dzierżawca płaci podatek od nieruchomości? - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem dzierżawcą baraku leżącego na gruntach stanowiących własności gminy. Czy z tego tytułu jestem obciążony podatkiem od nieruchomości ? Opinia prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Zgodnie z art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy (...)

Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

Stan faktyczny Sprawa dotyczy prawa łowieckiego. Proszę o pomoc w zinterpretowaniu brzmienia przepisów prawa łowieckiego i ustawy o ochronie zwierząt. Czy myśliwy może zastrzelić każdego psa? Opis zdarzenia: Myśliwy zastrzelił psa sąsiadów będącego na spacerze z moją mamą i jej psem. (...)

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21.04.2005 r. zmieniającą ustawę o VAT, wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT z tytułu rat czynszów (najmu, dzierżawy, leasingu, itp.). Zmiany w tym zakresie weszły w życie w dniu 22.08.2005 r.  Nowe zasady odliczania podatku Zgodnie z (...)

Skutki wygaśnięcia umowy dzierżawy

Skutki wygaśnięcia umowy dzierżawy

Rozwiązanie umowy dzierżawy nie pociąga za sobą automatycznie wygaśnięcia umowy poddzierżawy. Słowem, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie może jej odzyskać mimo rozwiązania dzierżawy. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 20 lipca 2006 r. Werdykt ten dotyczy ciągnącego (...)

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Co to jest kontrakt menedżerski? Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. (...)

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Stan faktyczny Notarialny właściciel nieruchomości, której do końca nie spłacił, sprzedał ją bez zachowania formy notarialnej ponad 50 lat temu. Nowy właściciel nie uregulowawszy spraw do końca za określoną sumę pieniędzy, przekazał jej posiadanie na zasadzie ,,dzierżawy" innemu, a (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, (...)

Zmiany w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Zmiany w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Warto zauważyć, że ustawa regulująca nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców jest aktem prawnym pochodzącym jeszcze sprzed wojny, a dokładnie z roku 1920 i wyróżnia się ona stosunkowo (...)

Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych samochodów będących wcześniej przedmiotem dzierżawy

Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych samochodów będących wcześniej przedmiotem dzierżawy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w kwestii opodatkowania VAT sprzedaży używanych samochodów będącej wcześniej w dzierżawie, leasingu lub umów o podobnym charakterze. W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania sądu podatnik – dealer jednego z producentów (...)

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Stan faktycznySytuacja 1. Mam działkę rolną o pow. 1,07 ha. Chcę zbudować na tej działce dom. Nie ma budowli w sąsiedztwie. Słyszałam, że byłoby to możliwe, gdybym miała działkę o pow. większej niż średnia działka rolna w gminie. Zamierzam wydzierżawić 10 ha działki rolnej (średnia (...)

Dla kogo renta strukturalna?

Dla kogo renta strukturalna?

Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? Rolnik, który chce otrzymać rentę musi mieć ukończone 55 lat, jednak nie może mieć ustalonego (...)

Przedłużasz umowę dzierżawy? Sprawdź czy musisz płacić VAT!

Przedłużasz umowę dzierżawy? Sprawdź czy musisz płacić VAT!

Kto zawarł umowę dzierżawy, a potem ją przedłuża, może być zobowiązany przez urząd skarbowy do zapłacenia VAT jak od czynszu.   (...)Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Krystyny L. Orzekł, że nie dowiodła, iż nie miała zamiaru wynajmować nieruchomości wielokrotnie, (...)

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

  Jak uczy historia, Państwo zawsze starało się utrudniać obywatelom życie poprzez wprowadzanie wszelkiego rodzaju ograniczeń, koncesji, wprowadzając wymóg uzyskania zezwoleń i uzależniając dokonanie przez nas określonej czynności od szeregu elementów. Czasem było to podyktowane (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Moment ogłoszenia upadłości powoduje, obok skutków dla osoby upadłego i skutków co do jego majątku, także skutki względem zobowiązań upadłego. Należy rozstrzygnąć bowiem co uczynić ze zobowiązaniami powstałymi przed ogłoszeniem upadłości. Zobowiązanie jest to (...)

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Stan faktyczny Problem dotyczy TBS Sp. z o.o. która aktualnie znajduje się w upadłości z możliwością zawarcia układu w trybie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze. Etap postępowania - rozpoznanie sprzeciwów w związku ze sporządzona listą wierzytelności. Najprawdopodobniej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wypowiedzenie umowy dzierżawy

Wypowiedzenie umowy dzierżawy

Wkrótce mam przyjąć spadek, w skład którego wchodzi dzierżawiony grunt. Sprawa spadkowa jest w toku. Umowa dzierżawy została zawarta w myśl ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym (...)

Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

Małżeństwo rolników chce wydzierżawić swoje gospodarstwo. W razie chęci sprzedaży w późniejszym terminie w/w gospodarstwa podobno prawo pierwokupu ma dzierżawca. Czy jeśli dzierżawca nie zechce (...)

Nakłady na rzecz dzierżawioną

Nakłady na rzecz dzierżawioną

W trakcie umowy dzierżawy otrzymałem od wydzierżawiającego pismo, w którym wydzierżawiający poinformował mnie o postanowieniu zatrzymania ulepszeń jakich dokonałem na dzierżawionej działce. (...)

Dzierżawa nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości

Zawarłem z gminą umowę dzierżawy gruntu na okres 10 lat- na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej - i zagospodarowałem nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Aktualnie gmina (...)

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Chcę kupić działkę rolną, którą obecnie dzierżawi osoba fizyczna. Umowa dzierżawy została zawarta na 10 lat (będzie jeszcze trwała do 2013 roku). Nie ma w niej mowy o tym, że dzierżawcy będzie (...)

Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

W ustawie z dnia 10 pażdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym zmieniono m.in. art. 3 ust. 1 pkt 3, w którym zapisano, że: "jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w (...)

Data pewna przy umowie dzierżawy

Data pewna przy umowie dzierżawy

Czy w świetle art. 3 ustawy z 11.04.03 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64 poz. 592) data zawarcia umowy dzierżawy gruntu pomiędzy Panem X a Gminą Z jest datą pewną, czy też umowa powinna (...)

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie

Umowa dzierżawy magazynu zawarta była na czas określony do 31.12.2003 r. W tym też terminie lokal został opuszczony. W październiku 2004 r. zgłosił się właściciel i zażądał zapłaty czynszu (...)

Wygaśnięcie umowy dzierżawy

Wygaśnięcie umowy dzierżawy

Została rozwiązana umowa dzierżawy z terminem wypowiedzenia 6 miesięcznym, czyli umowa wygaśnie w styczniu 2009 r. Czy dzierżawiony teren wraz ze znajdującymi się na nim nieruchomościami jest (...)

Sprzedaż obiektu na dzierżawionym gruncie

Sprzedaż obiektu na dzierżawionym gruncie

Dzierżawię grunt o niewielkiej powierzchni, na którym postawiłam stację auto-gazu. Okres dzierżawy kończy się w 2010 roku. Posiadam dokumentację i wszelkie odbiory na prowadzenie stacji. Teraz (...)

Sprzedaż nieruchomości obciążonej dzierżawą

Sprzedaż nieruchomości obciążonej dzierżawą

Od niespełna roku dzierżawię nieruchomość rolną. Umowa została zawarta na czas oznaczony 5 lat (do 2011 roku). Umowa została zawarta na piśmie, natomiast nie jest to umowa "z datą pewną" (nie (...)

Dzierżawa a prawo zasiedzenia

Dzierżawa a prawo zasiedzenia

Moi rodzice wybudowali pawilon handlowy na ziemi dzierżawionej od miasta, ziemia została im oddana w dzierżawę na 20 lat od roku 1974. W tej chwili nie płacą dzierżawy za ziemię, tylko podatek (...)

Śmierć spadkodawcy a umowa dzierżawy

Śmierć spadkodawcy a umowa dzierżawy

Wkrótce mam przejąć spadek, który jest dzierżawiony. Sprawa spadkowa w toku. Dowiedziałam się w Urzędzie Gminy przez przypadek, że ta umowa dzierżawy została zerwana kilka dni temu. Według (...)

Roszczenie windykacyjne

Roszczenie windykacyjne

Jakie kroki muszę podjąć, by skutecznie pozbyć się z nieruchomości przedsiębiorcy. Przedsiębiorca posiadał umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. umowa ta zawarta została na czas określony (...)

Umowa dzierżawy a podatki

Umowa dzierżawy a podatki

Czy w umowie dzierżawy gruntu rolnego można zawrzeć zapisy, że: - w przypadku niezapłacenia czynszu rozwiązuje się umowę po miesiącu od upłynięcia terminu? Czy konieczne jest wcześniejsze wezwanie (...)

Śmierć dzierżawcy a umowa dzierżawy

Śmierć dzierżawcy a umowa dzierżawy

Zmarł mój ojciec, który był w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa małżeńska). Ojciec wcześniej najmował, a ostatnio dzierżawił od gminy działkę i całą nieruchomość, która była (...)

FORUM PRAWNE

Umowa dzierżawy, kiedy traci ważność?

Umowa dzierżawy, kiedy traci ważność? Witam, podpisałem umowę dzierżawy na okres 5 lat (było to rok temu) z datą wypowiedzenia 1 roku. Niedawno dowiedziałem się, że właściciel tego pola (...)

Umowa dzierżawy a podwyższenie czynszu

Umowa dzierżawy a podwyższenie czynszu Witam Bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie: Podpisana jest umowa dzierżawy ze spółką państwową na dzierżawę gruntu na której umiejscowiona (...)

dziedziczenie a umowa dzierżawy

dziedziczenie a umowa dzierżawy dziedziczenie a umowa dzierżawy Mam kilka pytań co do dzierżawy terenu po śmierci dzierżawcy. Umiera dzierżawca który dzierżawił od spółdzielni teren na którym (...)

umowa dzierżawy

umowa dzierżawy Witam, podpisałem umowę dzierżawy na okres 5 lat (było to rok temu) z datą wypowiedzenia 1 roku. Niedawno dowiedziałem się, że właściciel tego pola sprzedał je komuś innemu (...)

Umowa dzierżawy powierzchni reklamowej

Umowa dzierżawy powierzchni reklamowej Witam serdecznie. Mam następujące pytanie: otóż niedługo rozpoczynam działalność, w ramach której nawiązuję umowę dzierżawy powierzchni reklamowej z (...)

Umowa dzierżawy jak zerwać

Umowa dzierżawy jak zerwać Jako właściciel podpisałem na 7 lat umowę dzierżawy, jednak teraz chciałbym ją zerwać. Czy mogę zrobić to bez żadnych konsekwencji, czy może powinienem dzierżawcę (...)

wydzierżawienie współwłasności

wydzierżawienie współwłasności Witam Jestem współwłaścicielem nieruchomości rolnej. Jest 3 współwłaścicieli. Ja z siostrą posiadamy 5/6. Dziadek wydzierżawiał ziemie od 1996 r. bądź (...)

Umowa dzierżawy gruntów

Umowa dzierżawy gruntów Witam, Rozważmy taki przypadek: Umowa dzierżawy gruntów zawarta 01.11.2015 na okres 2 lat. Ustawiony czynsz płatny do 30.06.2016 oraz kolejny 30.06.2017. czy jeżeli tak (...)

czy umowa dzierżawy jest dziedziczna?

czy umowa dzierżawy jest dziedziczna? czy umowa dzierżawy jest dziedziczna?

czy umowa dzierżawy wygasa z chwilą sprzedaży gruntów rolnych?

czy umowa dzierżawy wygasa z chwilą sprzedaży gruntów rolnych? czy umowa dzierżawy wygasa z chwilą sprzedaży gruntów rolnych?

dlaczego umowa dzierżawy musi być zgłoszona w ewidencji gruntów i budynków?

dlaczego umowa dzierżawy musi być zgłoszona w ewidencji gruntów i budynków? dlaczego umowa dzierżawy musi być zgłoszona w ewidencji gruntów i budynków?

Porady prawne