image

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Do wniosku dołącza się odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów, a także uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne