image

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika

Zgodnie z art. 62 § 2 ksh jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego. Wypowiedzenie powinno być złożone na ręce wszystkich wspólników lub wspólnika uprawnionego do reprezentacji. Ze względów dowodowych wypowiedzenie należałoby złożyć w formie pisemnej.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne