Zmiany w prawie

 • 13.2.2013

  Handlujesz na terenie Unii? Zobacz, co się zmieniło z nowym rokiem

  W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) obowiązek podatkowy jest od początku tego roku uzależniony od wystawienia faktury.

 • 5.2.2013

  Podwójne opodatkowanie. Zmiana umowy polsko-indyjskiej

  Nowością jest przepis dotyczący ograniczenia korzyści umownych, mający charakter ogólnej klauzuli przeciwdziałającej uchylaniu się od opodatkowania.

 • 3.1.2013

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Rząd przyjął projekt ustawy

  Zmiany w BFG powinny zwiększyć zaufanie przedsiębiorstw (małych i średnich) oraz gospodarstw domowych do sektora bankowego.

 • 2.1.2013

  Jakie zmiany czekają nas w 2013 roku?

  Od 17 stycznia 2013 roku ubiegający się o wydanie dokumentu paszportowego bądź paszportu tymczasowego będzie mógł złożyć wniosek w każdym urzędzie wojewódzkim ? nie jak dotychczas w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zameldowania.

 • 2.1.2013

  Mniej języka polskiego w telewizji dla dzieci

  Od dłuższego już czasu zauważa się coraz większe przesycenie języka polskiego słowami obcego pochodzenia (głównie angielskiego) i jego zubożenie. Zapobiegać temu postępującemu zjawisku mają między innymi uregulowania znajdujące się w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku (...)

 • 31.12.2012

  Zameldowanie na nowych zasadach

  Dopełnienie obowiązku meldunkowego będzie wiązało się z przedłożeniem dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach ? innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawi odpis skrócony aktu urodzenia. (...)

 • 21.12.2012

  Od 1 stycznia 2013 roku u lekarza wystarczy dowód osobisty

  Tego dnia wchodzą w życie zmiany wprowadzające Elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców (tzw. eWUŚ). System ma uprościć procedurę potwierdzania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

 • 19.12.2012

  Prawo jazdy od 2013 roku na nowych zasadach

  W szkołach jazdy trwa oblężenie. Przyszli kierowcy samochodów osobowych robią co mogą, aby ukończyć kursy i przystąpić do egzaminu teoretycznego jeszcze na starych zasadach. Przyczyną są wchodzące w życie w dniu 19 stycznia 2013 roku zmiany w zakresie egzaminowania kierowców.

 • 19.12.2012

  Kasy fiskalne 2013

  Z dniem 1 stycznia 2013 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie regulujące kwestie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. Dz. U. 2012 r. poz. 1382). Rozporządzenie to określa grupy podatników (...)

 • 19.12.2012

  Ograniczanie poboru zaliczek na podatek.

  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. 2012 r. poz. 1342) wprowadziła kilka zmian w ustawie Ordynacja podatkowa. Zmiana, której w naszej opinii warto się przyjrzeć, dotyczy treści art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej.

 • 19.12.2012

  Uchylony wyjątek od zakazu reformationis in peius.

  W dniu 30 listopada 2012 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. 2012 r. poz. 1342). Ustawa ta wprowadza kilka zmian w Ordynacji podatkowej, jedną z takich zmian jest uchylenie przepisu art. 230 (...)

 • 18.12.2012

  Nowe zasady przyznawania punktów karnych od 2013 roku

  Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym (kodeks drogowy), jakie wchodzą w życie w 2013 roku obejmą także zasady przyznawania punktów karnych.

 • 17.12.2012

  Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

  Nowy, 2013 Rok wprowadzi szereg zmian w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami i zasad egzaminowania potencjalnych kierowców. Konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej stała się przyczyną wprowadzenia nowych kategorii pojazdów a także zmiany wymagań wiekowych kierujących. (...)

 • 3.12.2012

  Stypendia naukowe na nowych zasadach? Jest projekt

  Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji ustaw o szkolnictwie wyższym, ustawie o zasadach finansowania nauki oraz kilku innych ustawach.

 • 20.11.2012

  Komisja Europejska zmusi firmy, by zatrudniały kobiety?

  Nowe regulacje będą zobowiązywać europejskie spółki giełdowe do zatrudniania 40 procent kobiet. Dotknął pięć tysięcy firm w UE.

 • 12.11.2012

  Chcą likwidacji III grupy inwalidzkiej służb mundurowych

  Wprowadzenie dwóch kategorii: niezdolny do służby oraz niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu, to jedna z propozycji MSW.

 • 8.11.2012

  Te koszty postępowania sądowego możesz odzyskać

  Celem zmian jest ujednolicenie zasad zwracania kosztów sądowych m.in. świadkom, biegłym i specjalistom.

 • 24.9.2012

  Sąd zamiast 18,7 mld zł odszkodowań od państwa

  Tzw. ustawa korytarzowa zakłada, że właściciele gruntów, na których postawiono np. słupy przesyłowe, dostaną odszkodowania. Obiecywano 18,7 mld zł. Jednak prace nad projektem ustawy stanęły. Właścicielom działek pozostało pójście do sądu.

1

...

3

4

5

6

7

...

51