e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo bankowe porady prawne - Strona 9

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Rachunek powierniczy

  Jak powinna wyglądać umowa rachunku powierniczego w przypadku zakupu nieruchomości?

  Rachunek powierniczy
 • Współczynnik wypłacalności banku

  Jakie są normy ostrożnościowe wynikające z prawa bankowego w aspekcie tematu: "bank jako instytucja zaufania publicznego". Chodzi mi o współczynnik wypłacalności.

  Współczynnik wypłacalności banku
 • Sprawdzenie stanu konta współmałżonka

  Czy istnieje możliwość sprawdzenia stanu konta bankowego współmałżonka? Czy można to zrobić drogą sądową?

  Sprawdzenie stanu konta współmałżonka
 • Zakres obowiązywania tajemnicy bankowej

  Czy pracownik banku, który przychodzi do domu kredytobiorcy zalegającego ze spłatą rat kredytu, ma prawo informować matkę kredytobiorcy (która nic nie wiedziała o kredycie) o stanie zadłużenia (...)

  Zakres obowiązywania tajemnicy bankowej
 • Niepełnoletni uprawniony z rachunku bankowego

  Czy pełnomocnikiem, np na rachunku bankowym można ustanowić osobę niepełnoletnią ? Czy w chwili ukończenia 18 lat mogłaby ona dokonywać wszelkich czynności zgodnie z umocowaniem. ewentulanie, (...)

  Niepełnoletni uprawniony z rachunku bankowego
 • Sprostowanie danych w Biurze Informacji Kredytowej

  Bank w którym miałam kredyt mimo regularnego płacenia rat kredytu wysyłał do mnie i moich poręczycieli wezwania do zapłaty. W wysłanym piśmie przyznał się do błędu, tłumacząc to awarią (...)

  Sprostowanie danych w Biurze Informacji Kredytowej
 • Terminy księgowania operacji bankowych

  1) Jaki jest maksymalny dozwolony prawem termin zaksięgowania operacji przelewu między bankami internetowymi? Co się dzieje z pieniędzmi (dla kogo \"pracują\") w przypadku gdy między zmniejszeniem (...)

  Terminy księgowania operacji bankowych
 • Obowiązki informacyjne banku

  Spłacam kredyt bankowy. Zwróciłem się do banku o zawieszenie spłat rat kredytu na okres min. 6 m-cy . Bank w żaden sposób nie ustosunkował się, tylko po 5 miesiącach wypowiedział umowę kredytową. (...)

  Obowiązki informacyjne banku
 • Emisja i obrót kartami płatniczymi

  Jakie są podstawy prawne w prawie polskim emisji i obrotu kart płatniczych i bankowych?

  Emisja i obrót kartami płatniczymi
 • Spłata kredytu w dzień ustawowo wolny od pracy

  Mam kredyt w banku spółdzielczym z terminem spłaty na 30 dzień każdego miesiąca - w tym to dniu odsetki wraz z ratą kapitałową powinny znajdować się na koncie bankowym. Co dzieje się w przypadku (...)

  Spłata kredytu w dzień ustawowo wolny od pracy
 • Zajęcie przez komornika rachunku kredytowego

  Dłużnik posiada konto bankowe, na którym ma dostępną linię kredytową. Czy komornik może zająć pieniądze z linii kredytowej?

  Zajęcie przez komornika rachunku kredytowego
 • Niezapłacony kredyt a wyjazd za granicę

  Czy osoba, która ma niespłacone zadłużanie w banku w postaci kredytu, może mieć ograniczoną możliwość wyjazdu poza granice Polski? Tzn. Czy może się spotkać na granicy z odmowa przejazdu przez (...)

  Niezapłacony kredyt a wyjazd za granicę
 • Naruszenie umowy rachunku bankowego przez bank

  Jaka jest odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy rachunku bankowego?

  Naruszenie umowy rachunku bankowego przez bank
 • Nienależne świadczenie uzyskane od banku

  Bank podczas przelewania kredytu na moje konto uruchomił kredyt dwa razy i przelał go dwa razy. Ja niczego nie zauważyłem. Informacje dopiero dostałem po trzech miesiącach, że nie spłacam kredytu. (...)

  Nienależne świadczenie uzyskane od banku
 • Potrącenie wierzytelności z rachunku przez bank

  Czy Bank może na podstawie art. 498 oraz art. 499 KC zająć terminowe lokaty bankowe swojego dłużnika (dłużnik powstały w wyniku pomyłki banku)?

  Potrącenie wierzytelności z rachunku przez bank
 • Przetwarzanie danych osobowych przez banki

  Czy bank ma obowiązek zachowywania wszelkich podań dotyczących np. zakładania kont czy wydawania kart płatniczych? Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której bank odmawia wydania kserokopii takiego (...)

  Przetwarzanie danych osobowych przez banki
 • Otwarcie rachunku inwestycyjnego w USA

  Czy mogę otworzyć rachunek inwestycyjny za granicą, aby grać na giełdzie amerykańskiej? Czy nie ma przepisu regulującego tego typu rzeczy?

  Otwarcie rachunku inwestycyjnego w USA
 • Przelew na konto w banku zagranicznym

  Dokonując przelewu z konta osobistego na konto w banku zagranicznym w walucie obcej na rzecz osoby fizycznej jakiego należy użyć tytułu na przelewie, żeby być w zgodzie z obowiązującym prawem (...)

  Przelew na konto w banku zagranicznym

1

...

5

6

7

8

9