Prawo cywilne: Zawarcie umowy - Porady prawne (strona: 5)

Umowa przedwstępna a zgoda współmałżonka

Mam zamiar podpisać umowę przedwstępną na zakup nieruchomości. Właścicielami tej nieruchomości są małżonkowie - na zasadzie współwłasności. Czy jeżeli na umowie przedwstępnej podpisze (...)

Data zawarcia umowy a późniejsze jej spisanie

Udzieliłem pożyczki w dniu 1 marca 2005 roku. Nie spisano wtedy stosownej umowy. 1 lutego 2006 roku spisaliśmy z pożyczkobiorcą umowę i deklarację wekslową na wcześniej ustaloną kwotę. Datowaliśmy (...)

Umowa z zagranicznym przedsiębiorcą

17 kwietnia 2003 roku wpłynął do naszej firmy druk zamówienia w języku angielskim na reklamę w katalogu European City Guide, od firmy, która ma siedzibę w Hiszpanii. Pracownik, przekonany, że (...)

Zawarcie umowy w formie ustnej

Czy umowa ustna o wykonaniu jakiejś usługi (między firmami usługowymi, usługa rytunowo wykonywana przez zleceniobiorcę), zawarta przy świadkach jest ważna? Jak można ją wyegzekwować?

Umowa notarialna o alimenty

Czy można, bez uszczerbku dla strony pokrzywdzonej, alimenty przyznane przez sąd w wyroku rozwodowym z orzekaniem o winie zastąpić dobrowolną umową notarialną między stronami? Co taka umowa musiałaby (...)

Brak wymaganego zadatku

Przedstawiciel mojej firmy podpisał umowę przedwstępną kupna - sprzedaży. W umowie wyznaczono termin zapłacenia zadatku w kwocie 65000pln. Niestety zadatek nie wpłynął w określonym terminie, (...)

Udzielenie podlicencji

Mam następujący problem, interesuje mnie zakup tzw. contentu czyli zdjęć i filmów o tematyce erotyczne, porno i pochodnych. Zamierzam zawrzeć umowę z firmą z Kanady. Czy taka umowa z podpisem oraz (...)

Akt notarialny na odległość

Czy jest możliwe podpisanie umowy przedwstępnej która mógłby wysłać notariusz, a następnie jej odesłanie przy założeniu że wcześniej złożyło się wszelkie potrzebne dokumenty (w tym przypadku (...)

Klauzula salwatoriańska

Proszę o wyjaśnienie co oznacza pojęcie "klauzula salwatoriańska"?

Zmiana umowy przedwstępnej

Jeżeli strony zawarły umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, to czy w umowie końcowej (przenoszącej prawo własności nieruchomości na kupującego) może jako osoba kupująca "wejść ktoś (...)

Zadatek a niedojście umowy do skutku

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania była zawarta w okresie od 21.04.2005 do 16.05.200 i nie doszła do skutku. Interesuje mnie czy w takim przypadku jestem zobowiązany (jako sprzedający) (...)

Zawarcie umowy przez wysłanie dokumentów

Chcę podpisać umowę z klientem, który przebywa w innym mieście. Czy taka umowa i pełnomocnictwo, które zostanie podpisane i wysłane faksem przez mojego klienta spełnia wszystkie wymogi prawne? (...)

Podpis a parafa

Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów, z których każdy obejmuje treść umowy i jest przez stronę podpisany. Oczywiście dokument(y) może być podpisany przez dwie strony. Podpis powinien (...)

Wykazanie tożsamości przed notariuszem

Jaką umowę zawrzeć z właścicielem mieszkania własnościowego spółdzielczego, który będzie miał dowód osobisty za miesiąc. Notariusz nie chce spisać umowy bez dowodu. Mnie zależy by to mieszkanie (...)

Umowa współpracy

Jakiego rodzaju umowę powinny zawrzeć dwie firmy, które nawiązują współpracę polegającą na tym, że pracownicy jednej na majątku i z materiałów drugiej produkują wyroby, na które zamówienia (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika