Prawo rodzinne: Pozostałe - Porady prawne (strona: 4)

Odpowiedzialność za długi małżonka a orzeczona separacja

Jak wygląda odpowiedzialność za długi małżonka, jeśli będę z nim w stanie orzeczonej separacji?

Podział majątku wspólnego małżonków w trakcie trwania małżeństwa

Czy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy pozwala na podział majątku wspólnego małżonków w trakcie trwania małżeństwa?

Sprzedaż nieruchomości a czynność zwykłego zarządu

Dziecko dostało w darowiźnie nieruchomość. Chcemy ją z mężem sprzedać. Czy możemy to uczynić za zgodą dziecka?

Zmuszanie do zrobienia badań DNA

Proszę o pomoc. Mój mąż nie wierzy mi, że urodziłam jego dziecka. Zmusza mnie do zrobienia badań DNA. Nie mogę już tego znieść. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Czynność przekraczająca zwykły zarząd majątkiem dziecka a zgoda sądu

Czy sprzedaż udziału dziecka w gospodarstwie rolnym oraz samochodzie będzie czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu? Jeśli tak to czy będzie można otrzymać jedną zgodę na obie (...)

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

Czy umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wiąże się z pozbawieniem władzy rodzicielskiej biologicznych rodziców?

Żądanie zwrotu nakładów poczynionych z majątku osobistego, na majątek wspólny małżonków

Czy jest możliwe żądanie zwrotu nakładów poczynionych z majątku osobistego, na majątek wspólny małżonków?

Wpisanie nieprawdziwego ojca do aktu urodzenia dziecka

Co grozi mi jako matce wpisanie do aktu urodzenia dziecka danych ojca, które są nieprawdziwe? Czy szpital może o tym poinformować rzeczywistego ojca?

Alimenty na rzecz żony, która pracuje na pół etatu

Żyję w niedostatku, jestem biedna a właśnie rozwodzę się z mężem z jego winy, czy mogę domagać się od niego środków na utrzymanie, mimo że pracuje na pół etatu?

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca dziecka

Czy matka mojego nowo narodzonego dziecka może pozbawić mnie praw rodzicielskich i jednocześnie żądać alimentów?

Działalność gospodarcza jednego z małżonków a majątek wspólny

Czy apteka prowadzona przez moją mamę, zarejestrowana na nią jako działalność gospodarcza w formie osoby fizycznej na jej nazwisko wchodzi w skład majątku wspólnego moich rodziców, jeśli nie (...)

Obowiązek wzajemnego utrzymania partnerów żyjących w konkubinacie

Czy przepisy polskiego prawa nakładają na partnerów, żyjących w konkubinacie, obowiązek wzajemnego utrzymania?

Stosunki majątkowe w małżeństwie a Prawo prywatne międzynarodowe

W jaki sposób ustawa Prawo prywatne międzynarodowe określa prawo, któremu podlegać będą stosunki majątkowe panujące w małżeństwie?

Powiadomienie wierzyciela o zawarciu umowy małżeńskiej, dotyczącej rozdzielności majątkowej

Kiedy należy powiadomić wierzyciela o zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej, by skutecznie powoływać się na rozdzielność majątkową, istniejącą pomiędzy małżonkami?

Skuteczność małżeńskiej umowy majątkowej wobec wierzycieli

Jakie warunki muszą być spełnione, aby małżeńska umowa majątkowa ustanawiająca rozdzielność majątkową, była skuteczna wobec wierzycieli?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika