brak odpowiedzi biura podróży na reklamację

Odpowiedzi w temacie (2)

pekos

9.9.2015

28 lipca wróciłam z wczasów zorganizowanych w biurze podróży. Ponieważ standard pokoju odbiegał od umowy, złożyłam reklamację, zażądałąm obniżenia ceny wycieczki. Wysłałam pocztą 29 lipca, odebrana została 31 lipca. Do dziś nie ma odpowiedzi na tę reklamację, co oznacza, że moje roszczenia powinny zostać spełnione. Ale jaki termin na wypłatę ma teraz biuro podróży i jak się o te roszczenie upomnieć? Wezwać do zapłaty? Przypomnieć się jakoś? Czy mają urzędowy czas na przelew i powinnam jakiś czas jednak odczekać

Nie znalazłeś odpowiedzi?

lukasz.poczynski

2015-09-10 10:31:35

Szanowna Pani, Na złożenie reklamacji po powrocie do kraju klient ma maksymalnie 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Odmowa uwzględnienia reklamacji oznacza dla organizatora imprezy obowiązek szczegółowego uzasadnienia na piśmie jej przyczyny. Jeśli reklamacja została złożona przez klienta w trakcie wyjazdu, to organizator imprezy turystycznej jest zobowiązany pisemnie się do niej ustosunkować w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Jeśli tego nie zrobi w tym terminie, to uważa się, że uznaje reklamację za uzasadnioną. Co istotne, czas na odpowiedź powinien być liczony zgodnie z ogólnymi zasadami (art. 61 Kodeksu cywilnego), a więc klient biura podróży powinien mieć ? przynajmniej formalnie ? możliwość zapoznania się z jego stanowiskiem w terminie 30 dni od złożenia reklamacji. Nie wystarczy wysłanie przez biuro podróży listem poleconym stanowiska w sprawie ostatniego dnia ustawowego terminu, bo wtedy klient nie będzie miał możliwości zapoznania się z nim do czasu upłynięcia wymaganego przepisami terminu. Gdy reklamacja została zgłoszona po zakończeniu wyjazdu, to organizator ma na ustosunkowanie się do niej 30 dni liczonych od momentu jej złożenia. Gdy biuro nie ustosunkuje się w tym terminie do reklamacji, to zgodnie z art. 16b ust. 3-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych przyjmuje się, że biuro reklamację uznało. Po dalsze szczegóły zapraszam do kontaktu na kontakt@kancelaria-poczynski.pl

wixen23

2018-08-05 10:13:09

Czy w zakresie nadania pisma przez BP ostatniego dnia terminu, dysponuje Pan orzecznictwem w tym zakresie ?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.7.2017

  Jak sprawdzić wiarygodność biura podróży?

  Istnieje kilka sposobów sprawdzenia biura podróży, z którym zamierzamy się wybrać na zasłużone wakacje. Wprawdzie większość z wyjeżdżających podpisuje umowy na długo przed (...)

 • 4.4.2018

  Pasażer łatwiej złoży reklamację

  Nowe rozporządzenie reguluje zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w transporcie kolejowo-drogowym. Przewiduje mniej formalności przy składaniu reklamacji i usprawnienie komunikacji z przedsiębiorcami (...)

 • 4.2.2005

  Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

  Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa (...)

 • 28.6.2018

  Nowe prawa podróżnych

  1 lipca br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych (do umów podpisanych przed tą datą stosuje się dotychczasowe zasady). Dzięki (...)

 • 7.12.2004

  Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

  Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży (...)