e-prawnik.pl Porady prawne

obrońca z urzędu

Odpowiedzi w temacie (3)

kamill29

21.9.2011

Kiedy można wystąpić o obrońcę z urzędu? Czy prokurator jest zobowiązany o tym poinformować ? Z góry dziękuję za odpowiedź.


Nie znalazłeś odpowiedzi?

mariusz2678

2011-09-26 13:40:33

Obrona z urzędu i obrona obligatoryjna są przewidziane przez szereg przepisów kodeksu postępowania karnego. Są to art.78-81 k.p.k.W wypadku obrony obligatoryjnej prokurator sam złoży wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu,w innych wypadkach powinien o tym poinformować.Przepisy dot.obrońcy z urzędu i obligatoryjnej to: Art.78.k.p.k § 1. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. § 2. Sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności na podstawie których go wyznaczono. Art. 79.k.p.k. § 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: 1) jest nieletni,2) jest głuchy, niemy lub niewidomy,3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności. § 2. Oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę. § 3. W wypadkach, o których mowa w § 1 i 2, udział obrońcy jest obowiązkowy w rozprawie oraz w tych posiedzeniach, w których obowiązkowy jest udział oskarżonego. § 4. Jeżeli w toku postępowania biegli lekarze psychiatrzy stwierdzą, że poczytalność oskarżonego zarówno w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i w czasie postępowania nie budzi wątpliwości, udział obrońcy w dalszym postępowaniu nie jest obowiązkowy. Prezes sądu, a na rozprawie sąd, może wówczas cofnąć wyznaczenie obrońcy. Art. 80.k.p.k. Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, jeżeli zarzucono mu zbrodnię lub jest pozbawiony wolności. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy, a w rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej, jeżeli prezes sądu lub sąd uzna to za konieczne. Art. 81.k.p.k. § 1. Jeżeli w warunkach określonych w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2 oraz w art. 80 oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu. § 2. Na uzasadniony wniosek oskarżonego lub jego obrońcy prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy może wyznaczyć nowego obrońcę w miejsce dotychczasowego.

ricardoplat

2014-08-30 23:05:40

Wogóle nowe uregulowania prawne z 20 sierpnia 2013 zwiększają rolę obrońcy (również obrońcy z urzędu) w procesie karnym a zatem adwokat ma więcej do powiedzenia.

Daro55

2019-02-26 20:08:50

Jeśli ktoś ma taką możliwość i chce skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, zwłaszcza kiedy sprawa nie należy do najprostszych (np. w sprawach karnych) to warto zdecydować się na pomoc, jaką oferują adwokaci w kancelarii Cejrowski. Doskonałe przygotowanie, doświadczenie, wiedza, która w praktyce pozwala wygrywać nawet najbardziej skomplikowane procesy.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM