Prowadzę działalność gospodarczą. Podpisałem umowę na wykonanie robót w ubiegłym roku na 200tyś z VAT. Podmiot, z którym podpisałem umowę jest podwykonawcą firmy, która wygrała przetarg publiczny. W lipcu przestali mi płacić i zalegają z zapłatą. Wysłałem wezwania do zapłaty. Firma, z którą podpisałem umowę powinna mnie zgłosić jako podwykonawcę i ogłaszający przetarg powinien mnie zatwierdzić. Do dnia dzisiejszego tego nie zrobiono. W umowie jest zapis, że zamawiający przekaże pieniądze wykonawcy, jeżeli ten przedstawi pisemne oświadczenie podwykonawcy, że uregulowano z nim należności. Ja czekam na pieniądze od końca czerwca. Wykonawca główny i podwykonawca wzięli pieniądze a ja zostałem z niezapłaconymi fakturami. Podpisana umowa z firmą nie zawierała cennika poszczególnych robót i wystawiałem faktury według własnych wyliczeń. Teraz ta firma twierdzi, że mniej wykonałem niż wziąłem pieniędzy. Czy mają prawo nie zapłacić za faktury, gdy w umowie nie było zawartego cennika za roboty? Czy mogli mnie pominąć w rozliczeniach? Czy mogę skierować sprawę na drogę sądową czy do prokuratury? W trakcie wykonywania wynikły przestoje z winy zamawiającego. Trwało to łącznie około 4 miesięcy. W umowie zawarta jest kara za nieterminowe wykonanie w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, jednakże nie jest przewidziana kara za przestój z winy zamawiającego. Zwróciłem się z pismem o wypłacenie odszkodowania w takiej samej wysokości jak kara za nieterminowe wykonanie plus zarobki które utraciłem mogąc wykonywać roboty. Czy mogę się tego domagać? Teraz chcą mojego oświadczenie, że skończę do końca roku to znaczy o dwa miesiące dłużej niż przewiduje termin wykonania. Czy jeżeli dam takie oświadczenie, to będę mógł później zwrócić się z prośbą o wydłużenie terminu o całkowity czas przestoju? Bardzo proszę o pomoc w rozwikłaniu tej sprawy.