Forum prawne

Skopiowane zdjęcia z internetu - forum prawne

Co mzoe mi grozić, jeśli na aukcji internetowej dodałam nie swoje zdjęcia, a własciciel tych zdjęc napisał mi, iz jeśli ich nie usune to skontaktuje sie ze mna policja? Zdjęcia oczywiscie usunełam odrazu i za całą sytuację przeprosiłam, bo nie wiedziałam nawet, że tak nie można. Niestety twórca tych zdjęć zagroził mi prawnikiem i zostawił mi bardzo nieładny komentarz na mojej aukcji, że jestem oszustka itd. co mnie obraziło. ponieważ cała sprawa była bardzo niemiła dla mnie, usunełam całą aukcję. Co w takiej sytuacji mi grozi?

2010.7.13 14:55:47

Odpowiedzi w temacie: Skopiowane zdjęcia z internetu (2)

Mówiąc krótko naruszyłaś prawo autorskie - wydaje się, iż zarówo osobistego, jak i majątkowe.


W przedmiocie naruszenia autorskich praw osobistych:


Art. 78. 1. (112)pr.aut. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. 


 


Art. 78. 1. (112)pr.aut. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: 


1) zaniechania naruszania; 

2) usunięcia skutków naruszenia; 

3) naprawienia wyrządzonej szkody: 
a) na zasadach ogólnych albo 

b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 


4) wydania uzyskanych korzyści. 

2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać: 
1) jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd; 

2) zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu,


Jeśli chodzi o odpowiedzialność karną to:

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 


2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.  


3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 19 1 , art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 19 3 ust. 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 


 Z racji niewielkiej społecznej szkodliwości czynu, odpowiedzialność karna raczej jest wykluczona. Wątpie też, że dochodzilby ktoś odszkodowania lub zadośćuczynienia od Ciebie. Dobrze, że szybko zaprzestałaś tych naruszeń.


pozdr.

2010.7.15 14:57:35

Witam, znalazłam się właśnie w bardzo podobnej sytuacji, z tym, że właścicielka zdjęć wyskoczyła z wezwaniem do zapłaty odszkodowania na kosmiczną jak dla mnie kwotę 390zł za zdjęcie, czyli w sumie prawie 8 tys., ponoć w oparciu o cennik ZAFP. Wykorzystałam w sumie 5 zdjęć. Pani nie należy do związku, więc z tego co się orientuję ich stawek stosować nie może. Dostałam też propozycje ugody na 2tys zł odszkodowania. Niestety nie mogę jej przyjąć, bo to dla mnie też bardzo wysoka kwota, w związku z czym Pani twierdzi, że wniesie sprawę do sądu. Od razu piszę że zdjęcia wraz z aukcjami zostały usunięte. Nie stać mnie na odszkodowanie, nawet po wyroku sądu komornik nie będzie miał z czego windykować :(. Proszę o informację jak sprawa może się potoczyć.

2011.4.19 15:1:24

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika