e-prawnik.pl Porady prawne

Świadczenia pielęgnacyjne

Odpowiedzi w temacie ()

p.socjalny

18.3.2011

Witam!

Czy zgodnie z zapisami w ustawie wnuk może pobierać świadczenie pielęgnacyjne na babcie?

Jaka ustawa to systematyzuje???

Z góry dziękuję za pomoc

Nie znalazłeś odpowiedzi?

jarosz1

2011-10-14 15:15:52

Witam, mam takie pytanie, moja żona z orzeczoną grupą niepełnosprawności jest chora i wymaga opieki. Czy jeżeli zrezygnuję z pracy aby się nią zajmować otrzymam świadczenia pielęgnacyjne?

jurek19610428

2012-01-03 14:58:26

Tak jeśli ma orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny i akapit wymaga opieki.

jurek19610428

2012-01-03 15:01:16

Świadczenie pielęgnacyjne wraz ze składką emerytalno-rentową Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które ubiegać się mogą osoby rezygnujące z zatrudnienia w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wraz z wypłatą świadczenia odprowadzana jest składka emerytalno-rentowa, która umożliwia nabycie uprawnień emerytalnych osobom pobierającym świadczenie. Zgodnie z zapisami ustawy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce albo ojcu, osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, to jest krewnym w linii prostej oraz rodzeństwu, w tym rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem (za krewnych w linii prostej kodeks rodzinny uważa zstępnych i wstępnych, zstępnym jest syn czy wnuk, natomiast wstępnym ojciec i dziadek; do rodzeństwa zalicza się osoby mające choćby jednego wspólnego przodka, dotyczy to rodzeństwa naturalnego i przyrodniego), opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą: legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM