Archiwum 12 Czerwiec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wartości niematerialne i prawne

  W informacji prasowej uzyskałam informację, że w przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego obowiązkowe jest prowadzenie między innymi wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych . Chciałabym uzyskać informację, co to są wartości niematerialne (...)

 • Ogrodzenie budynku mieszkalnego z bramą wjazdową

  Prowadzę działalność gospodarczą (karta podatkowa, VAT). Aktualnie wykonuję ogrodzenie z bramą do budynku mieszkalnego (będzie to teren zamknięty z monitoringiem). Chcę wystawić fakturę łączną na montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z materiałem. Czy mogę to opodatkować stawką (...)

 • Przechowywanie dokumentów firmowych

  Spółka z o.o. prowadzi pełną księgowość. Jak długo trzeba przechowywać dokumenty finansowe spółki, umowy, wyciągi z kont bankowych?

 • Zakup mieszkania z lokatorami

  Na licytacji komorniczej zakupiłem mieszkanie z lokatorami. Lokatorzy nie chcą się dobrowolnie wyprowadzić, a ja chcę się wprowadzić jak najszybciej. Czy mam prawo podejmować działania utrudniające życie "dzikim" lokatorom, z którymi nie łączyła mnie nigdy żadna umowa? Np. zmiana zamków (...)

 • Opłaty za dzierżawę garażu.

  Wojskowa Agencja Mieszkaniowa pobiera opłatę za dzierżawę gruntu na którym posadowiony jest ciąg garaży , pomniejszoną o wskaźnik remontowy . Od innych właścicieli garaży uzyskałem opinię , że są to obiekty wybudowane z własnych środków finansowych i sporo osób takiej opłaty nie (...)

 • Egzekucja z decyzji nieostatecznej

  UKS wszczął w stosunku do mojej osoby w 2007 roku kontrolę podatkową za 2003 r. (kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód za 2003 r. oraz kontrola źródeł pochodzenia majątku i dochodów nieznajdujących (...)

 • Sprzedaż auta z działalności osobie prywatnej

  Rozliczam się na zasadach księgi przychodów i rozchodów. Wykupiłem auto z leasingu w czerwcu 2008 r. Nie wprowadziłem go do środków trwałych. Teraz to auto chcę sprzedać osobie prywatnej. Jakim dokumentem mam to zrobić (umowa kupna-sprzedaży, czy faktura VAT) i jaka stawka VAT powinna być (...)

 • Darowizna darowizny przed upływem 5 lat

  Dnia 19.06.2007 r. babcia darowała mamie działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 927 m2 (wartość 90.000 zł), obciążając ją dożywotnią i nieodpłatną służebnością osobistą. Podatku od darowizn nie pobrano - darowizna w grupie I podatkowej. W dniu 26.09.2007 (...)

 • Ogrodzenia do pojemników na śmieci a VAT

  Prowadzę działalność gospodarczą (karta podatkowa, VAT). Aktualnie wykonuję ogrodzenia do pojemników na śmieci dla spółdzielni mieszkaniowej (materiał i montaż). Chcę wystawić fakturę łączną na montaż tych ogrodzeń do pojemników na śmieci wraz z materiałem. Czy mogę to uznać (...)

 • VAT - szklarnia

  Prowadzę działy specjalne produkcji rolnej (szklarnie). Aktualnie czasami kupujący wystawia za mnie fakturę VAT RR. Zastanawiam się nad dobrowolnym przejściem na podatek VAT - ponieważ mam sporo faktur kosztowych m.in. na ogrzewanie, transport itp. Czy jeżeli chodzi o podatek VAT - to działy (...)

 • Symbole PKWiU a obniżona stawka VAT

  Prowadzę firmę (PKPiR, VAT). Czy to prawda, że od 1 grudnia 2008 r. nie ma obowiązku podawania symbolu PKOB lub PKWiU dla celów obniżonej stawki VAT na fakturze?

 • Tablice w budynkach mieszkalnych a VAT

  Świadczę usługi budowlane, remontowe, transportowe. Aktualnie wygraliśmy przetarg w spółdzielni mieszkaniowej na "założenie tablic ogłoszeniowych korkowych w klatkach schodowych" oraz "założenie tablic z numerem budynku i nazwa ulicy". Fakturę będę wystawiał łącznie na montaż i materiał. (...)

 • Usługi nieopodatkowane VAT w Polsce a zwrot VAT

  Wykonuję usługi pośrednictwa w organizowaniu koncertów muzycznych. Zespoły grają w krajach Unii i poza Unią. Tam też podpisuję umowy przeważnie z hotelami etc. Usługi moje są nieopodatkowane w Polsce VAT - i ujmuję je w poz. 21 deklaracji VAT-7. Moje pytanie dotyczy zwrotu VAT. Wykonuję (...)

 • Montaż uchwytów do flag

  Świadczę usługi budowlane, remontowe, transportowe. Aktualnie wygraliśmy przetarg w spółdzielni mieszkaniowej na "zakup i montaż uchwytów do flag na budynkach mieszkalnych". Fakturę będę wystawiał łącznie na montaż i materiał. Czy te faktury mogę traktować jako usługi budowlano-montażowe (...)

 • Zwolnienie z PCC a deklaracja

  Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę w walucie od swojego udziałowca. Czy wobec zwolnienia z podatku PCC takiej pożyczki, mimo to spółka ma obowiązek złożyć do urzędu skarbowego deklarację PCC z zerową wartością podatku?

Opinie prawne • Spółka z o.o. komandytowa - opinia prawna

    Stan faktyczny Trzy osoby są wspólnikami sp. z o. o., a jednocześnie są one członkami jej zarządu. Planowane jest utworzenie spółki komandytowej, w której komplementariuszem (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 738 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 80 z 2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 78 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/938/WE w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4383)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 76 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 74 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 73 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. dotycząca zamiaru przyjęcia przez Zjednoczone Królestwo rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4427)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 69 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4293) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 65 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3746)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 64 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. uchylająca dyrektywę 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5517 – BNPPIP/CAAM/FUND CHANNEL) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/C-3/38636 – Rambus (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5525 – TUI Travel/Oscrivia/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Ogłoszenie Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 18 marca 2009 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 82 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/B-1/39.402 – RWE – Zamknięcie dostępu do rynku gazu) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1885) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/39.402 – RWE Zamknięcie dostępu do rynku gazu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/C.39.402 – RWE – Zamknięcie dostępu do rynku gazu – Sprawozdawca: Szwecja

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające na temat postępowania w sprawie COMP/37.766 – Niderlandzki rynek piwa (na podstawie artykułu 15 i 16 decyzji Komisji nr 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na 426. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/C.37.766 – niderlandzki rynek piwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Opinia Komitetu doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 425. posiedzeniu w dniu 23 marca 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/C.37.766 – Niderlandzki rynek piwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 492/2009 z dnia 25 maja 2009 r. uchylające 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Komunikat zgodnie z artykułem 12 paragraf 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie: menedżer ds. badań — badania — Nr referencyjny: EF/TA/09/03

NA SKÓTY