e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Kwiecień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 431 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 430 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Monitor Polski Poz. 314 z 2011

  Komunikat nr 4/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 313 z 2011

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 312 z 2011

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 28 marca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 311 z 2011

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2011 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Poz. 310 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2011 r. o wolnym stanowisku sędziowskim

 • Monitor Polski Poz. 309 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej

 • Monitor Polski Poz. 308 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł, 25 zł, 100 zł i 1000 zł, upamiętniających „Beatyfikację Jana Pawła II — 1 V 2011”, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 307 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski Poz. 306 z 2011

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jana Walentego Tomaki

 • Monitor Polski Poz. 305 z 2011

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2011 r. dla uczczenia postaci i dokonań Błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego

 • Monitor Polski Poz. 304 z 2011

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück)

 • Monitor Polski Poz. 303 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2011 r. w 67. rocznicę męczeńskiej śmierci rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów wyrażająca hołd Polakom, którzy ratowali Żydów skazanych na Zagładę przez niemieckiego okupanta

 • Monitor Polski Poz. 302 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tomasza Górskiego