e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Kwiecień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

  Dochodzenie jest uproszczoną formą prowadzenia postępowania przygotowawczego (przedsądowego) w sprawie karnej. Generalnie można powiedzieć, iż jest ono prowadzone w drobniejszych sprawach. We wszystkich zaś sprawach karnych, w których nie można prowadzić dochodzenia, postępowanie przygotowawcze (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 456 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sorkwity w województwie warmińsko-mazurskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 455 z 2011

  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 454 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

 • Dziennik Ustaw Poz. 453 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011