e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Kwiecień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 389 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2011 r. sygn. akt SK 13/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 388 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 r. sygn. akt P 7/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 387 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 386 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej imienia gen. Stefana Roweckiego "Grota", określenia jej wzoru oraz zasad nadawania i noszenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 385 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

 • Dziennik Ustaw Poz. 384 z 2011

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 383 z 2011

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonego w Genewie dnia 5 lipca 1978 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 382 z 2011

  Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzony w Genewie dnia 5 lipca 1978 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 381 z 2011

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny

 • Dziennik Ustaw Poz. 380 z 2011

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Dziennik Ustaw Poz. 379 z 2011

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.