e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Czerwiec 2011

 • 17.6.2011

  Sądy nie zignorują już naszych e-maili

  Informację o wyroku podadzą przez telefon, ujednolicą swoje strony www oraz pozwolą fotografować akta sprawy. Pomysły resortu sprawiedliwości mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zmiany w Prawie • fotKoniec z reklamami zasłaniającymi okna

  Wielkie płachty reklamowe czy billboardy nie ograniczą już światła. Muszą zostać usunięte z budynków najpóźniej do 19 czerwca. Rozporządzenie wprowadzające (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 720 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 719 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 718 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Dziennik Ustaw Poz. 717 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy

 • Dziennik Ustaw Poz. 716 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 715 z 2011

  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 714 z 2011

  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 713 z 2011

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych

 • Monitor Polski Poz. 547 z 2011

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

 • Monitor Polski Poz. 546 z 2011

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 1 czerwca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 545 z 2011

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 1 czerwca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 544 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 543 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 542 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 541 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 • Monitor Polski Poz. 540 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 • Monitor Polski Poz. 539 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 538 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 537 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 536 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 535 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 534 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 533 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 532 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 531 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 530 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 529 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 528 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 527 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 526 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 525 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 524 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. nr 115-5-11 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 523 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 115-4-11 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 522 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich (KOM(2011) 127 wersja ostateczna) za niezgodny z zasadą pomocniczości

 • Monitor Polski Poz. 521 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy