e-prawnik.pl Porady prawne

Okresowe szkolenia BHP w zakładzie pracy

Pytanie:

Jak często pracodawca ma obowiązek przeprowadzać w firmie szkolenia BHP?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Okresowe szkolenia BHP w zakładzie pracy

18.11.2002

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: szkolenie wstępne, oraz szkolenie i doskonalenie okresowe, zwane "szkoleniem okresowym". Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Natomiast celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolenia wstępnego, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego określa pracodawca, po porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - ustaleń takich pracodawca dokonuje po porozumieniu z przedstawicielami pracowników, wybranymi w tym celu przez załogę w trybie przyjętym w danym zakładzie pracy. Przy dokonywaniu ustaleń pamiętajmy jednak, że: szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku. Szkolenie takich osób jak: pracodawcy, kierownicy, menedżerowie, a także projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni - powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ