e-prawnik.pl Porady prawne

Wyjazd - alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

Pytanie:

Jestem w trakcie rozwodu, mój małżonek jest obcokrajowcem z kartą stałego pobytu (stara się o obywatelstwo - faza końcowa). Mamy 5-letniego syna, chcę aby sąd przyznał mi opiekę nad dzieckiem. Moje pytanie brzmi: Co będzie z przysądzonymi alimentami jeżeli mój małżonek wyjedzie z kraju i nie zechce wywiązywać się z obowiązku płacenia alimentów. Czy wówczas mogę liczyć na fundusz alimentacyjny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyjazd - alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

Zgodnie z art. 19 par. 1 ustawy prawo prywatne międzynarodowe, roszczenia alimentacyjne między krewnymi lub powinowatymi podlegają prawu ojczystemu osoby uprawnionej do alimentacji. W analizowanym przypadku, osobą uprawnioną do alimentacji jest dziecko. Jeżeli posiada ono obywatelstwo polskie, należy w takim przypadku stosować prawo polskie. Aby uzyskać prawo do świadczeń alimentacyjnych z Funduszu Alimentacyjnego, należy uzyskać tytuł egzekucyjny pochodzącym od sądu, ja także zaświadczenie właściwego komornika o bezskuteczności całkowitej lub częściowej egzekucji tych alimentów.

Należy jednak zaznaczyć, że od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 612 zł. Natomiast dochód, o którym mowa w ust. 7 ustawy, oznacza dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1349 i Nr 128, poz. 1405) pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób w rodzinie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ