Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Pytanie:

"Czy niepaństwowa wyższa uczelnia może nabyć udziały w spółce z o.o., która była jej organem załozycielskim? Jeżeli tak, to czy poza zgodą Senatu uczelni uczelnia musiałaby dopełnić jeszcze jakieś formalności? Czy później uczelnia mogłaby sprzedać tak nabyte udziały? "

Odpowiedź prawnika: Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, uczelnia wyższa może uzyskiwać środki finansowe również z tytułu udziałów w działalności przedsiębiorców, czyli również spółki z o.o. będącej jej organem założycielskim. Wyrażenie zgody na przystąpienie do spółki należy do kompetencji senatu uczelni.

Zbycie udziału w spółce z o.o. powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, a o przejściu udziału zainteresowani powinni zawiadomić spółkę. Zarząd spółki, po wpisaniu zmiany w księdze udziałów, odzwierciedlającej nabycie udziałów przez uczelnię, składa sądowi rejestrowemu nową listę wspólników podpisaną przez wszystkich członków zarządu. Należy zwrócić uwagę na postanowienia umowy spółki, które mogą uzależniać zbycie udziałów od zgody spółki, której wówczas udziela zarząd w formie pisemnej. Oczywiście, możliwa jest sprzedaż udziałów nabytych przez uczelnię.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika