Nakłady na rzecz dzierżawioną

Pytanie:

W trakcie umowy dzierżawy otrzymałem od wydzierżawiającego pismo, w którym wydzierżawiający poinformował mnie o postanowieniu zatrzymania ulepszeń jakich dokonałem na dzierżawionej działce. Ulepszenia wg. mnie są trwałe, t.j. kostka brukowa, budynek handlowy itp. Obecnie umowa dzierżawy została wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. Wydzierżawiający zagarnął wszelkie przedmioty jakie znajdowały się na jego działce. Nie pomogła interwencja Policji, zostałem ograbiony. Czy w takiej sytuacji wydzierżawiający miał prawo zatrzymać wszystko co znajdowało się na dzierżawionej działce? Czy o decyzji zatrzymania ulepszeń decyduje tylko właściciel działki?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nakłady na rzecz dzierżawioną

Zgodnie z art. 676 ustawy Kodeks cywilny, dotyczącym umowy najmu, ale stosowanym odpowiednio w przypadku umowy dzierżawy, jeżeli najemca (dzierżawca, czyli osoba biorąca rzecz w dzierżawę) ulepszył rzecz najętą (dzierżawioną), wynajmujący (wydzierżawiający, czyli osoba oddająca rzecz w dzierżawę), w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego (czyli zabrania rzeczy z przedmiotu dzierżawy przez dzierżawcę). Uprawnienie wydzierżawiającego powstaje zatem dopiero po zakończeniu dzierżawy i tylko wówczas, gdy umowa nie przewiduje innych zasad rozliczania się z ulepszeń dokonanych przez dzierżawcę. Wydzierżawiający może zatem zdecydować o pozostawieniu ulepszeń dla siebie za zapłatą dzierżawcy ich wartości, a dzierżawca nie może sprzeciwić się temu wyborowi, chyba że umowa dzierżawy przewiduje inaczej. Uprawnienie wydzierżawiającego aktualizuje się jednak dopiero wówczas, gdy stosunek umowny między stronami wygasł, czyli w Pani/Pana przypadku - po skutecznym wypowiedzeniu umowy dzierżawy. Jeśli wypowiedzenie złożone przez wydzierżawiającego zostanie uznane za nieskuteczne (np. umowa została zawarta na czas oznaczony, a nie zachodzą żadne ustawowe przesłanki wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia), nie przysługuje jeszcze wydzierżawiającemu uprawnienie do zatrzymania ulepszeń. Podobnie, pismo wysłane przez wydzierżawiającego w czasie obowiązywania umowy dzierżawy, informujące o decyzji zatrzymania ulepszeń, nie wywołuje skutków prawnych do momentu skutecznego wygaśnięcia umowy. Oczywiście wydzierżawiającemu nie przysługuje uprawnienie do zatrzymania innych niż ulepszenia przedmiotów należących do dzierżawcy. Ulepszenie charakteryzuje się tym, iż podwyższa wartość użytkową przedmiotu dzierżawy, a charakteru takiego nie mają wszystkie rzeczy wniesione przez dzierżawcę do przedmiotu dzierżawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony (...)

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

W związku z licznymi pytaniami resort rolnictwa poinformował, że zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. ##baner## Kompe wójt, zawarcie umowy, dzierżawa gruntów rolnych, grunt rolny, pole, rolnik, wieś, dzierżawa, (...)

Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Kto może opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp.?   Artykuł 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym poda ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, dochody z wynajmu, powierzchnia (...)

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony (...)

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

W związku z licznymi pytaniami resort rolnictwa poinformował, że zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. ##baner## Kompe wójt, zawarcie umowy, dzierżawa gruntów rolnych, grunt rolny, pole, rolnik, wieś, dzierżawa, (...)

Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Kto może opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp.?   Artykuł 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym poda ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, dochody z wynajmu, powierzchnia (...)

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

W związku z licznymi pytaniami resort rolnictwa poinformował, że zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. ##baner## Kompe wójt, zawarcie umowy, dzierżawa gruntów rolnych, grunt rolny, pole, rolnik, wieś, dzierżawa, (...)

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony (...)

Jaki należy zapłacić podatek od korzyści osiąganych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia?

Jaki należy zapłacić podatek od korzyści osiąganych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia?

W poradzie tej staramy się wyjaśnić podstawowe zasady opodatkowania przychodów osiąganych z umów najmu, dzierżawy i użyczenia. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić (...)

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę (...)

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

W związku z licznymi pytaniami resort rolnictwa poinformował, że zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. ##baner## Kompe wójt, zawarcie umowy, dzierżawa gruntów rolnych, grunt rolny, pole, rolnik, wieś, dzierżawa, (...)

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony (...)

Jaki należy zapłacić podatek od korzyści osiąganych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia?

Jaki należy zapłacić podatek od korzyści osiąganych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia?

W poradzie tej staramy się wyjaśnić podstawowe zasady opodatkowania przychodów osiąganych z umów najmu, dzierżawy i użyczenia. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić (...)

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę (...)

Ryczałt od prywatnego najmu w 2018 roku

Ryczałt od prywatnego najmu w 2018 roku

W jaki sposób mogą być opodatkowane dochody z najmu lub dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą? Najem prywatny może być rozliczany w dwojaki sposób: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik rozpoczy ryczałt, PIT, prywatny najem, dzierżawa, (...)

Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych rzeczy ruchomych będących wcześniej przedmiotem dzierżawy lub umów o podobnym charakterze

Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych rzeczy ruchomych będących wcześniej przedmiotem dzierżawy lub umów o podobnym charakterze

  Nie ma legalnej definicji używania   Wiele niejasności i sporów podatników z fiskusem budzi kwestia opodatkowania VAT sprzedaży rzeczy ruchomych w razie, gdy wcześniej rzeczy te były przedmiotem VAT od dzierżawy, leasingu, dzierżawa, rzeczy, zwolnienie

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

    Kiedy można rozliczać się ryczałtem z przychodów z wynajmu? Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , dochody osiągane ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ust ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umowa dzierżawy a zwrot nakładów

Umowa dzierżawy a zwrot nakładów

Gmina zawarła umowę z likwidatorem na czas nieokreślony, na grunty i nieruchomość. Gmina zainwestowała w dzierżawioną nieruchomość (wyremontowała budynek). W umowie nie ma żadnych zabezpieczeń, (...)

Roszczenie dzierżawcy o zwrot nakładów ulepszających na przedmiot dzierżawy

Roszczenie dzierżawcy o zwrot nakładów ulepszających na przedmiot dzierżawy

Kiedy aktualizuje się uprawnienie dzierżawcy do zwrotu nakładów ulepszających na rzecz dzierżawioną? Jak wskazuje doktryna prawnicza: „Roszczenie dzierżawcy o zwrot wartości ulepszeń (tzw. (...)

Ulepszyłem przedmiot dzierżawy, czy mogę żądać zwrotu kosztów?

Ulepszyłem przedmiot dzierżawy, czy mogę żądać zwrotu kosztów?

Ulepszyłem przedmiot dzierżawy, czy mogę żądać zwrotu kosztów? W tym miejscu warto wspomnieć o art. 676 kc wprowadzającym zasadę, że: „Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, (...)

Ulepszenie najmowanego lokalu

Ulepszenie najmowanego lokalu

Wynajmowałem lokal użytkowy i włożyłem w remont trochę pieniędzy. Czy mogę żądać zwrotu poniesionych nakładów i w jakim okresie po rozwiązaniu umowy najmu? Przede wszystkim na wstępie poczynić (...)

Umowa dzierżawy a prawa dzierżawcy

Umowa dzierżawy a prawa dzierżawcy

Spółka z o.o. chce wydzierżawić na 30 lat ziemię ok. 1 h pod budowę farmy wiatrowej na lat 30. Zawarła, w umowie dzierżawy klauzulę, że tylko spółce w tych 30 latach przysługuje prawo poddzierżawy. (...)

FORUM PRAWNE

Komunalne mieszkanie

Komunalne mieszkanie Na podstawie umowy najmu zajmuję mieszkanie komunalne. Problem polega na tym, że kiedy je wynająłem był to budynek gospodarczy. Wyremontowałem go na koszt własny i byl to remont (...)

podział majątku wniesionego przed ślubem

podział majątku wniesionego przed ślubem Witam, Chciałem prosić o wyjąśnienie poniższej sytuacji. Przed ślubem byłem właścicielem mieszkania, które to dostałem w darowiźnie od moich rodziców. (...)

Podział majątku, nakłady, darowizna

Podział majątku, nakłady, darowizna Kilka miesięcy po slubie sfinansowalismy wykup mieszkania teściów. My mieszkalismy w tym mieszkaniu, dalismy pieniądze na wykup mieszkania po okazyjnej cenie (...)

Kilka pytań

Kilka pytań Kilka faktów: Małżeństwo po rozwodzie. Mieszkają razem w mieszkaniu 3 pokojowym z dzieckiem (17 lat). Każde zajmuje z wyroku sądu swój pokój, przedpokój, kuchnia łazienka- wspólne. (...)

Czy musze to płacić alimenty...?

Czy musze to płacić alimenty...? Od 13 miesięcy nie jestem już w związku konkubenckim.Miałem dwie prace ale dokładnie rok wstecz jedną straciłem.Mam dochód 1600zł i płace alimenty 800zł.Jeśli (...)

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie po 15-stu latach małżeństwa zdecydowałam się na rozwód. Mam dwoje dzieci, które mnie popierają. Chciałabym się dowiedzieć jakie prawo ma on do nieukończonego (...)

Porady prawne