Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Pytanie:

"Czy w myśl nowelizacji art. 26 kodeksu spółek handlowych, który obowiązuje od 15. 01. 2004 r. obroty, które osiągnęła spółka cywilna, obligujące ją do przekształcenia się w spółkę jawną w kolejnych dwóch latach obrotowych, czyli za 2002 r. i za 2003 r. wynoszą 400 tys. euro, czy 800 tys. euro? "

Odpowiedź prawnika: Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Zgodnie ze znowelizowanym artykułem 26 kodeksu spółek handlowych, obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną mają wspólnicy spółki cywilnej, która w każdym z kolejnych dwóch lat obrotowych osiągnęła przychód netto, którego wartość, zgodnie z przepisami o rachukowości, powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości przychód ten wynosi 800 000 euro.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika