Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów

Pytanie:

Jestem właścicielem kamienicy i mam wątpliwości odnośnie stosowania znowelizowanej ustawy o ochronie praw lokatorów. Nowa ustawa reguluje m.in. kwestię podwyżki, w wyniku której wysokość czynszu w skali roku przekracza lub następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Jest tu w miarę jasno określone, kiedy taka podwyżka jest zasadna. A jakie są zasady podwyższania czynszu, gdy jest on niższy niż 3% wartości odtworzeniowej. Czy można taki czynsz podnieść do poziomu 3% bez ograniczeń? Czy może trzeba tu już stosować art. 4e ustawy? Czy lokator może żądać uzasadnienia podwyżki w wyniku której wysokość czynszu nie przekroczy 3% wartości odtworzeniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów

We wniosku o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy o ochronie lokatorów Rzecznik Praw Obywatelskich podnosił kwestię, o której mowa w pytaniu. Rzecznik zakwestionował dopuszczalność każdej - nawet nieuzasadnionej - podwyżki, jeżeli nie będzie ona prowadzić do przekroczenia w skali roku 3% wartości odtworzeniowej lokalu i stwierdził, że w praktyce oznaczało to dopuszczenie nieuczciwych praktyk rynkowych pod warunkiem nieprzekroczenia pewnej granicy. Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się jednak ze stanowiskiem Rzecznika. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku: Celem wprowadzenia 3-procentowego pułapu czynszu jest z jednej strony jego choćby symboliczne "urealnienie" (zbliżenie do poziomu dającego właścicielowi minimalne "pole manewru", dalekiego jednak od poziomu czynszów pobieranych przez właścicieli na "wolnym rynku" i akceptowanych przez wielu najemców), z drugiej zaś swoista ochrona grupy lokatorów o niskich dochodach, którzy zajmują często lokale substandardowe. Logiczne jest założenie, że lokator, którego czynsz podwyższany jest powyżej wymienionego pułapu, korzysta z rozbudowanej (inna sprawa, czy skutecznej, o czym niżej) ochrony, pozwalającej na uniknięcie dyktowania wysokości czynszów w dowolnej wysokości, bez konkretnego i sprawdzalnego uzasadnienia. Temu logicznemu założeniu musi odpowiadać założenie przeciwne, iż lokatorzy, wobec których dokonano podwyżki nieprowadzącej do przekroczenia pułapu 3-procentowego, korzystają z ochrony słabszej, co nie znaczy, że są jej pozbawieni. Trybunał uznał przepis art. 8a ust. 4 ustawy za zgodny z Konstytucją. Oznacza to, że nadal podwyżka czynszu nieprowadząca do przekroczenia pułapu 3-procentowego nie wymaga uzasadnienia, nie może go także żądać lokator. Nie obowiązują także wymogi z art. 4e ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zwrot kaucji za wynajem a pokrycie strat

11.11.2020 przez: przempaj

Umowa o najem okazjonalny

26.6.2019 przez: Moni-1980

uciążliwi sąsiedzi...

5.4.2019 przez: rena_m

właściciel nie chce zwrócić kaucji

15.3.2019 przez: muppet