Odstąpienie od umowy z powodu nieważnej faktury

Pytanie:

"Wystawiłem fakturę (nie komisową) za towar po siedmiu dniach od przekazania towaru, którego dotyczy faktura. Kontrahent odpowiedział mi, że faktura jest nieważna i nie chce zapłacić za sprzedany mój towar. Czy ma rację?"

Odpowiedź prawnika: Odstąpienie od umowy z powodu nieważnej faktury

Wystawienie faktury VAT ma swe konsekwencje dla sfery prawa podatkowego. Oczywiście fakturę należy traktować w kategorii dokumentu prywatnego, który dodatkowo może stanowić dowód zawartej między stronami umowy, aczkolwiek od ważności takiej faktury nie zależy ważność całego stosunku prawnego. Najczęściej faktura jest konsekwencją i realizacją wcześniej zawartej między stronami umowy. Odmowa zapłaty za pobrany towar lub wykonaną usługę, tylko dlatego iż faktura z tego tytułu została wystawiona z opóźnieniem, nie jest uzasadniona.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika