Odszkodowanie za brak energii elektrycznej

Pytanie:

Prowadzę warsztat samochodowy i dostawa energii elektrycznej jest konieczna dla działania mojej firmy. Niestety, przez kilka dni z powodu awarii, dostawa energii była wstrzymana, co w konsekwencji doprowadziło do ogromnych strat, które poniosłem, gdyż nie mogłem wywiązać się z umów z moimi kontrahentami. Czy w związku z tym mogę wnieść pozew o odszkodowanie za brak dopływu energii elektrycznej do energetyki, oraz o zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z brakiem energii tj. np. wypożyczenie samochodów dla moich klientów na mój koszt?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za brak energii elektrycznej

Dostarczanie energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, na podstawie umowy. Umowa powinna zawierać co najmniej miejsce dostarczenia energii do odbiorcy i ilość energii w podziale na okresy umowne, moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian, cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania. Zatem, umowa o dostarczanie energii powinna powyższe postanowienia zawierać, a w kwestiach nieuregulowanych w umowie, należy stosować przepisy kodeksu cywilnego. W naszym przekonaniu żądanie odszkodowania jest uzasadnione, przy czym musi zachodzić związek pomiędzy niedostarczeniem energii i powstałą z tego powodu szkodą.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: