Odwołanie członka zarządu z ważnych powodów

Pytanie:

Czy można zastrzec w umowie spółki odwołanie członka zarządu wyłącznie z ważnych powodów? Jakie to muszą być powody i czy wtedy nie stosuje się zapisów art. 203 par. 1 ksh?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie członka zarządu z ważnych powodów

Oczywiście, umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów. Stanowi to wyraźnie par. 2 powołanego w treści pytania artykułu. Skoro umowa spółki ogranicza w powyższy sposób odwołanie członka zarządu, to wyłącza tym samym zasadę, iż członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. W zasadzie dopuszczalne jest umieszczenie w umowie spółki ogólnego zapisu, że odwołanie jest możliwe tylko z ważnych przyczyn, nie precyzując ich. Można też wymienić konkretne przyczyny, skutkujące odwołaniem z funkcji. Przykładowo: przyczyną odwołania może być długotrwała choroba, utrata zdolności zarządzania spółką, uczestniczenie w działalności konkurencyjnej (tak, I. Weiss, w: J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Pyzioł, I. Weiss, Kodeks handlowy..., s. 265-267).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne