Okres wypowiedzenia umowy

Pytanie:

W umowie o współpracy mam zapis, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W dniu 1 lipca otrzymałem wypowiedzenie ze skutkiem na 31 lipca. Czy taka data skuteczności jest zgodna z umową?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.7.2002

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Okres wypowiedzenia umowy

Z przedstawionej sytuacji wynika, że pomimo wypowiedzenia umowy o współpracę w trakcie miesiąca np. 14 lipca, okres miesięcznego wypowiedzena będzie liczony dopiero od końca tego miesiąca, a więc od 31 lipca. W związku z tym analogicznie wypowiedzenie umowy w dniu 1 lipca spowoduje, że okres wypowiedzenia bedzie liczony dopiero od 31 lipca. W związku z tym ostatecznie umowa o współpracę zostanie rozwiązana 31 sierpnia (wtedy nastąpi skutek okresu wypowiedzenia). Tak więc data skuteczności okresu wypowiedzenia (31 lipca) nie będzie zgodna z zawartą umową o współpracę. Właściwą datą będzie 31 sierpień.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa ze szkołą policealną

29.9.2020 przez: gautz94

Umowa kupna sprzedaży

18.7.2019 przez: luks315

Żle wykonana usługa firmy Tynkarskiej!!!

29.3.2019 przez: bassice2