Prawo o zamówieniach publicznych a definicja wykonawcy oraz zamawiającego

Pytanie:

Jaka jest różnica pomiędzy wykonawcą a zamawiającym według ustawy Prawo o zamówieniach publicznych

Masz inne pytanie do prawnika?

1.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo o zamówieniach publicznych a definicja wykonawcy oraz zamawiającego

Definicję pojęć zamawiającego i wykonawcy zawiera art. 2 pkt 11 i 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Z kolei zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne