Protokół zdawczo-odbiorczy

Pytanie:

"Kupiłam mieszkanie spółdzielcze własnościowe (umowa w formie aktu notarialnego) i wiem, że w momencie wydania kluczy do lokalu powinien być sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Co powinien zawierać taki protokół, czy wymagana jest jakaś forma prawna?"

Odpowiedź prawnika: Protokół zdawczo-odbiorczy

Celem sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przy zakupie mieszkania jest ustalenie stanu, w jakim faktycznie to mieszkanie znajduje się w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Protokół ten powinien więc zawierać szczegółowy opis nabywanego mieszkania (także wszystkich przedmiotów, które znajdują się w tym mieszkaniu). Powinien on również zawierać istotne elementy umowy sprzedaży. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać sporządzony w formie pisemnej (dla celów dowodowych). Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przy zakupie mieszkania stanowi dowód na to, że zobowiązanie sprzedawcy (wydanie mieszkania) zostało prawidłowo wykonane, niewykonane lub nienależycie wykonane.

Protokół zdawczo-odbiorczy jest także związany z odbiorem rzeczy sprzedanej. Jeżeli więc rzecz sprzedana ma jakieś wady, wykryte przez kupującego, a o których braku zapewniał sprzedający, powinna się o tym również znaleźć wzmianka w protokole. W praktyce do tego typu protokołu często dołączane są zdjecia wykonane w dniu przekazania lokalu kupującemu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika