Przekształcenie spółki a sytuacja pracowników

Pytanie:

Spółka jawna ulega przekształceniu w spółkę z o.o. Czy na gruncie prawa pracy jest przejście zakładu pracy na innego pracodawce czy tylko zmiana formy prawnej tego samego pracodawcy? Czy zastosowanie ma art. 23[1] kp?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie spółki a sytuacja pracowników

Zgodnie z art. 553 § 1 ksh, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W związku z niniejszym przepisem, spółka (pracodawca) zmienia jedynie formę prawną, a więc nie jest to zmiana dotychczasowego pracodawcy na nowego. Nie będzie miał więc zastosowania (w przypadku przekształcenia spółki) przepis art. 23[1] kodeksu pracy, albowiem jak już wskazaliśmy nie jest to przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę - jest to ten sam pracodawca, tylko w innej formie prawnej. Nie trzeba również w tej sytuacji, podpisywać żadnych aneksów do umów o pracę z pracownikami spółki przekształcanej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne