Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie:

"Jakie reguły rządzą przekształceniem spółki osobowej w spółkę z.o.o.?"

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Trzeba wskazać, że problem ten regulują przepisy art. 551 – 574 Kodeksu spółek handlowych

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Przekształcenie spółki osobowej (np. jawnej) w spółkę kapitałową (z o.o.) następuje za przekształceniem spółki osobowej w kapitałową wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy.

Zgodnie z art. 552 k.s.h. spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. „Na dzień poprzedzający dzień przekształcenia zamyka się księgi rachunkowe w spółce przekształcanej, co powinno być wykonane w ciągu trzech miesięcy od dnia przekształcenia (art. 12 ust. 2 pkt 3 u.rach.). Natomiast na dzień przekształcenia otwiera się księgi rachunkowe spółki przekształconej, co powinno być wykonane w ciągu 15 dni od dnia przekształcenia (art. 12 ust. 1 pkt 3 u.rach.)”1.

1Rodzynkiewicz Mateusz „Najnowsze wydanie…”

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika