Skutki wypowiedzenia udziału w spółce

Pytanie:

Czy wskutek wypowiedzenia udziału w spółce należy zawrzeć aneks do umowy spółki zmieniający skład spółki i wysokość udziałów czy też ma być nowa umowa spółki w nowym składzie osobowym. Jeśli może to być aneks to jaka powinna być jego treść?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.2.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki wypowiedzenia udziału w spółce

Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika skutkuje powstaniem po stronie spółki obowiązku zwrotu wniesionego przez wspólnika udziału – por. art. 65 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto powoduje zmianę w relacjach wewnątrz spółki. Powstaje zagadnienie, jak np. zyski mają być dzielone po wyjściu wspólnika ze spółki. Dlatego też zalecanym jest dokonanie zmiany umowy spółki w zakresie postanowień, których utrzymanie w obecnym kształcie z racji wypowiedzenia umowy przez jednego ze wspólników mogło by wywoływać spory lub wątpliwości.
Ponadto należy zauważyć, iż zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o krajowym rejestrze sądowym do wniosku dotyczącego zmiany umowy podmiotu wpisanego do KRS należy dołączyć także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Ponieważ wypowiedzenie umowy przez jednego wspólnika wpływa na treść umowy (chociażby już na oznaczenie stron tej umowy), toteż należy dokonać zmian tej umowy, a następnie dołączyć do zgłoszenia do KRS-u tekst jednolity umowy uwzględniający zmiany1. Zmiany należy dokonać w formie umowy zmieniającej treść umowy pierwotnej – czyli w postaci tzw. aneksu. Należy w nim zawrzeć postanowienia w zakresie zmian:
- oznaczenia stron usuwając z pierwotnego brzmienia umowy dane o wspólniku występującym ze spółki;
- postanowień dotyczących wkładu wspólników i udziału w zyskach i stratach;

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

12.11.2010 przez: -

spolka jawna przeniesienie udzialow

28.5.2010 przez: Rosalia

Wspólnik w sp.j a dotacje.

24.3.2010 przez: yaru