Spółka z o.o. i spółka jawna pod jedną firmą

Pytanie:

"Właściciel spółki jawnej chce założyć pod taką samą nazwą (firmą) spółkę z.o.o. w tym samym mieście. Czy istnieją jakieś przeszkody prawne? Jeśli nie, to czy istniałyby, gdyby po założeniu spółki z o.o. o nazwie X, nastąpiło przekształcenie isteniejące spółki jawnej o nazwie X na spółkę z o.o. X. Istaniałyby wtedy dwie spółki X z o.o. w tym samym mieście. Czy sąd zarejestruje przekształconą spółkę pod nazwą X?"

Odpowiedź prawnika: Spółka z o.o. i spółka jawna pod jedną firmą

Prawo firmowe zawiera pewne ograniczenie co do wybierania brzmienia firmy. Zgodnie z art. 35 par. 1 kodeksu handlowego (przepisy k.h. o firmie i prokurze zachowują moc do 25 września 2003 r.) każda nowa firma powinna odróżniać się dostatecznie od firm w tej samej miejscowości, do rejestru handlowego (obecnie - do KRS) już wpisanych lub zgłoszonych. Jednakże należy przyjąć, że powyższa zasada nie dotyczy spółek o innej formie organizacyjno-prawnej. Dopuszczalne byłoby więc zarejestrowanie spółki z o.o. o firmie takiej jak zarejestrowana już spółka jawna. Jeżeli jednak przekształciłby Pan później spółkę jawną w nową spółkę z o.o. o takiej samej firmie, istaniałyby dwie spółki z o.o. o tej samej firmie, co wprowadzałoby odbiorców w błąd. Dlatego też tak przekształcona spółka jawna w spółkę z o.o. o tej samej firmie, co istniejąca już spółka z o.o. nie mogłaby być zarejestrowana.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika