Szkolenia BHP i badania pracownika tymczasowego

Pytanie:

Agencja pracy tymczasowej udostępnia pracodawcy użytkownikowi pracownika. Która ze stron ma obowiązek zapewnić pracownikowi tymczasowemu szkolenie BHP, agencja pracy tymczasowej czy pracodawca użytkownik? Na kim ciąży obowiązek skierowania tegoż pracownika na wstępne badania lekarskie?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.6.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Szkolenia BHP i badania pracownika tymczasowego

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku. Szkolenia z zakresu BHP odbywa się na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy.

Na podstawie art. 14 ust. 1 w/w ustawy, pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego.

Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie, mi.in. zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż określone w art. 9 ust. 2a w/w ustawy.

Przepis art. 229 § 1 pkt 1 kodeksu pracy wyraźnie wskazuje, że wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy, a w związku z tym jest to obowiązek pracodawcy. Jeśli więc pracodawca użytkownik nie uzgodnił na piśmie z agencją pracy tymczasowej, zakresu przejęcie (przez pracodawcę użytkownika) obowiązków pracodawcy związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, wówczas taki pracodawca użytkownik będzie miał obowiązek (na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych) skierowania, na swój koszt, pracownika tymczasowego na badania wstępne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: